Brzy vypluje loď z mola u "Zanádraží"

Ožije tak prostor, který prošel celkovou rekonstrukcí. Loď „Ústí nad Labem" vypluje poprvé 21. května."Projekt IPRM Centrum - rekonstrukce zanádražního prostoru byl od počátku motivován snahou oživit tu část města, která byla dlouhá léta nevyužívána. Jedním z hlavních cílů byl návrat lodního přístaviště do centra města.

Lodní doprava na Labi má svou 170letou historii a město jí vděčí i za svůj historický rozvoj. Jsem proto rád, že se po mnoha letech do centra vrací pravidelná lodní linka. Je to možné právě díky rekonstrukci zanádražního prostoru, kde můžete nově zaparkovat, z terasy se dívat na řeku a v krátké budoucnosti nakoupit nebo si dát dobrou kávu. Díky propojení s nádražím je do tohoto prostoru jednoduchý přístup, který jistě přispěje k zatraktivnění centra města“, řekl náměstek primátora Jan Řeřicha.

Loď „Ústí nad Labem“ zahájí druhou sezónu na Labi. Právě 21. května odstartuje okružními jízdami plavbu od mola přivezeného z Vaňova k Mariánské skále a zpět přes zdymadla na Střekově. „Dohodli jsme se s majitelem lodě, že kdo přijde v námořnickém oblečku, dostane dárek“, doplnil Řeřicha s tím, že loď vypluje v 10, ve 12, ve 14 a v 16 hodin. „Věřím, že pro Ústečany to bude lákavé zpestření sobotního dne“.

Dostavbou zanádražního prostoru došlo k propojení vlakové nádraží s nábřežím, kde vzniklo nových, téměř sto parkovacích míst a zmíněná vyhlídková terasa s obchůdky. „Parkování u hlavního nádraží bylo vždy problematické. Nedostatek místa bránil především cestujícím vlakem v nakládání a vykládání zavazadel, nebo při čekání na příbuzné, kteří do města přijížděli. Nyní mají konečně kde zastavit“, řekl náměstek primátora Jan Řeřicha a dodal: „Celý prostor byl kdysi téměř nevyužíván. Vyhlídková terasa nabízí jedinečný pohled na řeku Labe. Ostatně tato varianta byla nápadem Ústečanů, kteří hlasovali v anketě města uveřejněné na webu. A město se s ní plně ztotožnilo. Výhodou je také bezbariérový prostor, díky němuž se každý dostane přes pasáž hlavního nádraží nejen k řece, ale také k Benešovu mostu.

Více o trasách lodě na www.labskaplavebni.cz