CPI Park Žďárek bude menší

Investor projektu, realitní skupina CPI Group, vyslyšel přání obyvatel dotčených obcí v okolí a původní záměr uvažované stavby areálu pro příjem, skladování a kompletaci zboží se rozhodl výrazným způsobem redukovat. Namísto původně plánované plochy 535 330 čtverečních metrů činí nově výměra zhruba 190 000 čtverečních metrů. 

„Úměrně zmenšení projektu se pochopitelně sníží i počet pracovních míst, a to z původně plánovaných 3 300 na zhruba 1 200. Jsme však přesvědčení, že i takový objem nově vytvořených míst je pro Ústecký kraj, zatížený dlouhodobě vysokou nezaměstnaností, velmi dobrou zprávou,“ řekl Petr Kulhánek, zástupce investora a senior project manager developmentu CPI Group. Připomeňme, že se jedná o vytvoření pracovních míst, určených zejména pro mladé lidi se základním vzděláním a především uchazeče o zaměstnání zaregistrované na Úřadu práce v Ústí nad Labem, případně v okresech Děčín a Teplice, odkud je do Žďárku dobré spojení veřejnou i individuální dopravou. Provoz areálu odpovídá všem zákonným ekologickým normám, nebude vytvářet žádné vedlejší produkty určené k likvidaci.
 
Nadále platí, že investor s mezinárodními zkušenostmi nepřestal klást důraz na ochranu a udržitelnost životního prostředí, tedy přírody i chráněných živočichů. Samozřejmě je připraven řídit se všemi rozhodnutími Krajského úřadu Ústeckého kraje, které v této oblasti učiní. Sami manažeři CPI Group iniciovali návrh na vypracování řady kompenzačních opatření, na kterých se podíleli renomovaní odborníci. V neposlední řadě zůstává ve hře nezanedbatelný finanční přínos pro dotčené obce, především Libouchec a jeho část Žďárek. Ta si může polepšit jednak o výrazné posílení obecního rozpočtu na dani z nemovitosti, ale i o součinnost při výstavbě a opravách místní infrastruktury a na dalších podpůrných akcích. S příchodem významného investora lze předpokládat rozvoj místního obchodu a služeb, což by mělo opět přímý vliv na výběr daní, a tedy dalšího zvýšení příjmů obce.