Czech Tourism představila marketingovou a komunikační strategii pro cestovní ruch Ústeckému kraji

V hotelu Clarion v Ústí nad Labem se minulý týden konala Regionální konference agentury Czech Tourismu se zaměřením na Ústecký kraj. Generální ředitel agentury Ing. Rostislav Vondruška představil marketingovou strategii a marketingový plán od roku 2012. V rámci prezentace zazněly příspěvky na často diskutovaná témata. 

A to jsou spolupráce agentury s regiony, marketingové nástroje domácího cestovního ruchu a jejich nové trendy, nová podoba webových stránek CzechTourismu a v neposlední řadě otázka jednotné certifikace turistických informačních center. 

„Spolupráce Ústeckého kraje s agenturou Czech Tourism je pro rozvoj cestovního ruchu důležitá. Agentura je nositelem řady projektů, ať už jde o populární gastronomické Czech Specials, EDEN nebo-li Evropské excelentní destinace, které vyhlašuje Evropská komise, kterou již získalo České Švýcarsko v roce 2009 a ve které Žatecko s produktem Muzejní expozice chmelařství bylo v roce 2011 mezi pěti finalisty,“ říká radní pro regionální rozvoj a cestovní ruch Ústeckého kraje Radek Vonka a dodává: „Ztotožňujeme se s marketingovou strategií Czech Tourismu představit Česko jako zemi příběhů. Sami chceme náš kraj prezentovat touto formou, nabídnout cesty za poznáním s příběhem. Jde nám o společnou věc, a to zvýšit počet přenocování zahraničních turistů, udržet je v regionu nabídkou turistických zajímavostí podpořenou kvalitními službami v cestovním ruchu a také přimět domácí klientelu a rezidenty Ústeckého kraje k trávení volného času a dovolených ve čtyřech destinacích Ústeckého kraje.“
 
Na programu Regionální konference Czech Tourismu bylo dále představení projektu na podporu cestovního ruchu v Ústeckém kraji Brána do Čech včetně jeho marketingových nástrojů a podnětná diskuse.
 
Zpracovala: Bc. Ellen Herzogová, Oddělení regionálního rozvoje a cestovního ruch KÚÚK