Den dobra se studenty gymnázia Jateční

Každým rokem realizují pedagogové a žáci gymnázia v Jateční ulici v Ústí nad Labem ve škole projektový den, který je naučný, ale hlavně zábavný. Jeden ze studentů  4. ročníku přišel například s nápadem připravit program pro Ústečany, udělat něco významného – nějaké dobro pro někoho jiného. 

Studenti z každé třídy kontaktovali zařízení, se kterým chtěli spolupracovat. Naplánovali program, domluvili si návštěvu, vše připravili a své nápady realizovali. Některé třídy se dokonce rozdělily a připravily program pro více účastníků. Studenti tak navštívili mateřské i základní školy, zařízení sociální péče, ZOO, útulek pro opuštěná zvířata, nemocnici, po domluvě s okolními mysliveckými sdruženími odnesli potravu do vybraných krmelců či potěšili bezdomovce a osoby handicapované.
 
Sami studenti hodnotí takto realizovaný projektový den jako neopakovatelnou zkušenost. Všichni se shodli na tom, že prožili nádherné okamžiky, že v některých chvílích nemohli ani mluvit dojetím. Někdy se říká, že je současná mladá generace málo empatická, ale akce Gymnázia v Jateční ulici v Ústí nad Labem ukázala, že tomu tak není a že nemusíme mít obavy z chování dnešní mládeže v budoucnosti. Příklad hodný následování. Kdo se přidá?