DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA UNIVERZITĚ

Všechny dveře Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem budou ve čtvrtek  24. ledna  otevřeny. Na všech našich fakultách pořádáme Den otevřených dveří.

Během něj budou uchazečům o studium na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) poskytnuty veškeré informace týkající se přijímacího řízení pro akademický rok 2013/2014 (nabídka studijních oborů, podmínky přijímacího řízení, obsah studijních oborů apod.) Na UJEP lze studovat na osmi fakultách formou prezenční nebo kombinovanou, vždy záleží na zvoleném studijním programu a oboru. Zájemci o studium mohou vybírat ze široké škály bakalářských, magisterských i doktorských studijních programu. 

Každá součást UJEP organizuje Den otevřených dveří samostatně ve svých prostorách. Z detašovaných pracovišť budou dveře otevřeny také pro zájemce o studium fakulty životního prostředí přímo na pracovišti ve Velebudicích v Mostě. 
 
Podrobné informace o přijímacím řízení naleznete na univerzitních internetových stránkách: