Den otevřených dveří stanice HZS ÚK Ústí nad Labem

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Územní odbor Ústí nad Labem, stanice Ústí nad Labem, Masarykova 342/380,  pořádá dne 21.června 2014 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

Program stanice:
Ukázka požární techniky a výstroje
Ukázka zásahových požárních automobilů
Ukázky chemické a technické služby – vybavení, prostředky pro dekontaminaci a použití, dýchací technika a ochranné obleky
Ukázka programového vybavení operačního a informačního střediska 
Ukázky kontejnerů
Ukázky činnosti jednotky HZS Ústeckého kraje 
Občerstvení pro děti
 
Program krajského operačního a informačního střediska a TCTV:
Ukázka programového vybavení operačního a informačního střediska 
Ukázka prostor operačního a informačního střediska
Informace o tísňových linkách ( TLF čísla tísňových linek )
Ukázka prostor TCTV 112
 
Časový průběh ukázek:
11.00 hodin ukázka vyproštění z havarovaného vozidla
12.00 hodin ukázka hašení hořícího vozidla