Den s krajským zastupitelem Jiřím Morštadtem:

Pohled z opačné strany. V úterý 21. května navštívil zastupitel Ústeckého kraje a člen jeho Výboru pro národnostní menšiny Jiří Morštadt se svým týmem Věznici Bělušice a Azylový dům pro ženy a matky v tísni v Lovosicích. V obou případech se živě zajímal o podmínky života jejich obyvatel se snahou pomoci poopravit veřejné mínění, které není podobným zařízením příliš nakloněno. 

V doprovodu vrchního rady, ředitele Věznice v Bělušicích na Mostecku plk. Ing. Bc. Ivo Mrhala a jeho zástupce Ing. Františka Sejrka si prohlédl areál, ve kterém je v současné době umístěno 478 odsouzených. Vězeňské službě se tady daří i v době ekonomické recese držet zaměstnanost odsouzených na 60 procentech. Část z nich pomáhá zajišťovat vnitřní chod zařízení například v profesích kuchař, instalatér, elektrikář a podobně, další odsouzení pracují ve dvousměnném provozu při výrobě molitanových houbiček na mytí pro firmu  Na Aqua Line Libčeves a další nacházejí uplatnění v okrasné zahradě, kterou navrhl a postupně buduje vychovatel Petr Havlín. O odsouzené v Bělušicích se nepřetržitě stará 240 zaměstnanců. Právem je mrzí, že společenská prestiž tohoto psychicky náročného a nedoceněného povolání není u nás na úrovni, jakou by si zasloužila. 

Azylový dům Farní charity v Lovosicích navštívil Jiří Morštadt v krátké době už podruhé. Dočasný domov v něm momentálně našly tři ženy a dvě matky s dětmi. K tomu, aby mohly komunikovat a aktivně si hledat zaměstnání, dostaly darem počítač, děti pak cukrovinky od ústecké společnosti Inpeko. Ředitel azylového domu Roman Striženec pak obdržel šek na 5 000 korun, které poslouží obyvatelkám jako základ k úhradě pobytu v tomto zařízení. Také tady je problém, najít ženám, které často nemají základní pracovní návyky, zaměstnání. Pozitivní je, že se o jejich osud zajímají a jsou připraveny pomoci jak pracovnice úřadu práce, tak i starostka Lovosic Lenka Lízlová. Poslední zastávkou dne krajského zastupitele bylo nízkoprahové centrum AMICUS, kde se Farní charita stará o děti ze sociálně slabých či vyloučených rodin z Lovosic a blízkého okolí. Dopoledne je vyhrazeno dětem od 3 do 6 let, odpoledne se tu scházejí starší kluci a děvčata i mládež a využívají prostory ke smysluplným volnočasovým aktivitám. 
 
Pohledem z opačné strany zájem krajského zastupitele Jiřího Morštadta o lidi, kteří často vyrůstali v neúplných a sociálně slabých rodinách a klopýtli, nekončí. Právě naopak. Tři návštěvy mu poskytly reálný pohled na situaci lidí na okraji společnosti i těch, kteří se o ně starají. Přesvědčil se o tom, že se dá, byť krůček po krůčku, pomáhat měnit věci i veřejné mínění k lepšímu.