Dopravní podnik města Ústí nad Labem zahájil projekt Mobilita

Představenstvo a vedení společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem vítá rozhodnutí Zastupitelstva města Ústí nad Labem o schválení investičních záměrů projektů IPRM – Mobilita, kterým se završuje dlouhodobá snaha o získání dotace v rámci Integrovaného plánu rozvoje města. V opačném případě by bylo reálné ohrožení provozu MHD v Ústí nad Labem.

„Vzhledem ke kladnému vyjádření Zastupitelstva města Ústí nad Labem nic nebrání realizaci dílčích projektů v rámci IPRM – Mobilita, což pro Dopravní podnik města Ústí nad Labem představuje tyto konkrétní záměry: 
 
nákup 26 kusů nových nízkopodlažních trolejbusů, 
dobudování obratiště pro trolejbusy v centu města a točny Mírová,
elektronický odbavovací systém pro rychlé a pohodlné odbavení cestujících,
rekonstrukci a modernizaci zastávek MHD,
takzvané „inteligentní zastávky“, které zlepší podávané informace pro cestující na zastávkách v centru města o příjezdu nejbližšího spoje každé linky MHD.
 
K realizaci všech uvedených záměrů jsme, díky snaze současného vedení a zaměstnanců Dopravního podniku města, plně připraveni“, zdůraznil předseda představenstva společnosti Jakub Zavoral.
 
„Závěrem bych rád vyjádřil omluvu občanům města Ústí nad Labem v souvislosti s průtahy v řešení problematiky IPRM – Mobilita. Tyto však nebyly způsobeny nepřipraveností a liknavostí na straně představitelů vedení města či vedení Dopravního podniku. Zpoždění celého projektu bylo zapříčiněno pozastavením vyhlašování výzev, podepisování smluv o poskytování dotace a schvalování žádostí ROP SZ, od září 2012 až do září 2013, kdy byl program ROP SZ znovu otevřen“ uvedl předseda představenstva společnosti Jakub Zavoral.
 
Zdroj: Tiskové oddělení DpmUL