Hasičský záchranný sbor získal speciální vysokozdvižný vozík a svítilnu do zásahového vozidla

Statutární město Ústí nad Labem www.usti-nad-labem.cz poskytlo účelovou dotaci ve výši 50.000,- Kč Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje. 

Dotace poskytnutá na základě usnesení rady města Ústí nad Labem byla určena k úhradě nákladů spojených s nákupem speciálního vysokozdvižného vozíku a svítilny do zásahového vozidla.
 
Speciální vysokozdvižný vozík s nosností 1500 kg je určen pro nakládání břemen při manipulaci a přepravě vozidly HZS Ústeckého kraje a svítilna vyrobená v nevýbušném provedení je umístěna ve výjezdové technice.
 
Zařízení zakoupené z finančních prostředků účelové dotace bylo zařazeno do vybavení HZS Ústeckého kraje Územního odboru Ústí nad Labem.