Hejtmanka: S ministrem vnitra jsem se shodla v oblastech na pomoc kraji

Ve čtvrtek dne 15. září se v Praze uskutečnilo plánované jednání hejtmanky Ústeckého kraje Jany Vaňhové s ministrem vnitra Janem Kubicem k projednání aktuální problematiky dotýkající se Ústeckého kraje. Na programu jednání byla dvě zásadní témata, navrhované legislativní změny předkládané Ústeckým krajem a opatření MV ČR ke zvýšení bezpečnosti v regionu.

Důležitým bodem jednání byla současná situace na Šluknovsku a možnosti řešení. Hejtmanka seznámila ministra s návrhem balíčku legislativních změn, který z iniciativy kraje míří nyní do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR s cílem  pomoci řešit problematiku sociálně vyloučených lokalit a potlačení projevů extremismu. Návrh těchto legislativních změn v rámci zákonodárné iniciativy připravil kraj na základě podnětů starostů oblastí, které se v kraji potýkají s jevy sociálního napětí.

Debata se dotkla i adekvátnosti zásahu Policie ČR (PČR) v Rumburku, kdy preferencí musí být ochrana zdraví a majetku osob. Hejtmanka upozornila na nebezpečí vyhrocení situace v dalších sociálně vyloučených lokalitách, kterých je v kraji více než šedesát. Hejtmanka i ministr se shodli na potřebě ošetřit potenciální vyhrocení situace v dalších lokalitách i mimo Šluknovsko. Jan Kubice ujistil hejtmanku, že PČR mapuje situaci v lokalitách a dle situace je připravena přijmout adekvátní opatření.

„Velmi vítám ubezpečení Jana Kubiceho o předpokladu zřízení stálé pořádkové jednotky (dále SPJ) policie v Ústeckém kraji,“ sdělila hejtmanka Jana Vaňhová. „Mohu potvrdil, že při zřízení jednotky na přelomu roku 2011 a 2012 se bude jednat o absolutní nárůst o 170 příslušníků policie v kraji,“ doplnil Jan Kubice. Podle jeho slov příslušníci SPJ budou v době mimo speciální zásahy vykonávat běžnou činnost příslušníků sboru PČR při ochraně veřejného pořádku, zajištění bezpečnosti a ochrany majetku a zdraví a životů občanů. Takový postup ministerstva hejtmanka uvítala.

Po dohodě hejtmanky a ministra budou jednání vedení Ústeckého kraje a ministerstva vnitra i za účasti starostů dotčených měst kraje v nadcházejícím období ještě intenzivnější a budou se věnovat dále společnému postupu v řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit.

Jana Vaňhová projednala s Janem Kubicem také další oblast legislativních změn, kterými jsou krajem dlouhodobě požadované úpravy volebních zákonů. „Ústeckému kraji vzhledem k předchozím zkušenostem velmi záleží na pečlivém projednání změn volebních zákonů, proto se konkrétními směry bude zabývat listopadové zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje,“ uvedla hejtmanka Jana Vaňhová. Regulérnost voleb je pro Ústecký kraj důležitá, proto požaduje, aby vláda dle svého příslibu v průběhu listopadu 2011 předložila PSP návrh změny volebních zákonů týkajících se obecních voleb a voleb do krajských zastupitelstev.

V souvislosti s volbami do zastupitelstev měst a obcí, konaných v roce 2010, bylo v Ústeckém kraji podáno 26 návrhů na neplatnost voleb, hlasování či volby kandidáta. Proto vedení Ústeckého kraje navrhlo změny stávající legislativy zejména v oblasti kupování voličských hlasů, přihlašování většího počtu osob v obci těsně před datem voleb a jednoinstančního soudního rozhodování o volebních návrzích při napadení průběhu voleb. Výzva poslancům a senátorům Parlamentu České republiky ke změnám volebních zákonů byla vedením Ústeckého kraje zaslána předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu (PSP) České republiky, předsedovi Senátu Parlamentu České republiky a všem předsedům poslaneckých a senátních klubů Parlamentu České republiky a Vládě ČR.