Hejtmanka se kvůli stížnostem na státní maturity obrátila na ministra školství

Téma státních maturit hýbe i Ústeckým krajem. Krajský úřad přijal už stovky žádostí o přezkum výsledků a průběhu maturitní zkoušky, které musí řešit ve spolupráci s CERMATem, a to do 30 dnů od jejich podání. Spolupráce ale zadrhává. Hejtmanka Jana Vaňhová proto vyzvala dopisem ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Fialu, aby dohlédl na včasné posouzení žádostí ze strany CERMATu. 

„V našem případě evidujeme enormní a neočekávaný nárůst počtu žádostí o přezkum výsledků a průběhu maturitní zkoušky, kdy k dnešnímu dni bylo Krajskému úřadu Ústeckého kraje doručeno bezmála 470 žádostí. Jen pro ilustraci v loňském roce se jednalo o 79 žádostí,“ zmiňuje v dopise hejtmanka. 

CERMAT v médiích deklaroval, že termíny, požadované dle legislativy, od krajských úřadů se mu daří plnit, v případě Ústeckého kraje to zatím tak není. Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, který průběžně zadává žádosti do elektronického systému CERMATu, nemá v tuto chvíli cca 220 stanovisek s termínem pro vyřízení žádostí zadaným na 25. června 2012.
 
„Věřím, že ministr školství Petr Fiala ze své pozice provede kontrolu a dohlédne na to, aby nedošlo k prodlevě v zákonných lhůtách,“ dodala Jana Vaňhová.