Hejtmanka slavnostně otevřela zmodernizované hřiště na Lesné

Lesná je jednou z částí obce Nová Ves v Horách, která se stala Vesnicí roku Ústeckého kraje 2011. Právě tam vyrostlo během posledních tří let moderní hřiště, které slouží potřebám letního dětského tábora i široké veřejnosti.

Pásku slavnostně přestřihla hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová. V průběhu letošního roku bylo hřiště doplněno o celou řadu herních prvků, které ideálně dotvořily prostor určený pro volný čas dětí. Z udělené dotace je také podporován letní dětský tábor s výukou anglického jazyka a enviromentální výchovy. Během pobytu se děti zdokonalují ve svých znalostech a zároveň poznávají okolí Krušných hor.

„Jsem ráda, že se tento prostor zvelebuje a zlepšuje. Je to naše další plus pro podporu cestovního ruchu v Ústeckém kraji a přilákání návštěvníků do Krušných hor,“ řekla při prohlídce hřiště hejtmanka.

Modernizace prostoru na Lesné byla zahájena v roce 2009, kdy se odstranil starý trávník a vysadil se nový. Postupně na hřišti přibývaly dřevěné herní prvky, altány a cesty. Celkem Ústecký kraj v letošním roce přispěl částkou 200 tisíc korun.