Hejtmanství nezahálí a nezpomalilo ani v létě

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, ale běh událostí ve prospěch občanů našeho regionu se nezastavil. Vedoucího Kanceláře hejtmana Ústeckého kraje Ing. Luboše Trojny se Metropol zeptal, jakých změn doznává program hejtmana Oldřicha Bubeníčka oproti jiným měsícům.

„Možná by se čtenářům mohlo zdát, že letní měsíce, kdy si děti užívají prázdnin, přinášejí výrazně volnější režim i na úřad a do programu pana hejtmana. Realita ale nakonec ukazuje, že je tomu často spíš naopak. Řada věcí, která se nechávala na léto s tím, že na vše bude více času, se hlásí o slovo, úřad ani samospráva nezahálejí a nezpomalují. Již nyní se například připravují významné akce pro příští rok, jako je každoroční reprezentační ples Ústeckého kraje nebo 15. výročí vzniku krajů, které také oslavíme v roce 2015. Během letních měsíců se finišuje s přípravami podzimního slavnostního předání Záslužných medailí, Medailí hejtmana a také Cen hejtmana za rok 2013. To jsou příležitosti, kdy může hejtman Bubeníček osobně poděkovat oceněným občanům kraje za jejich mimořádné výkony a přínos pro rozvoj regionu.
 
Kromě toho se samozřejmě každý den zabývá běžnou agendou, mezi kterou patří přijímaní návštěv, účast na nejrůznějších jednáních, vyřizování bohaté korespondence, ale také zasedání orgánů kraje. Pan hejtman i v průběhu léta řídí jednání rady a následně pak informuje osobně novináře o výstupech. Také se podílí na přípravě krajských novin jako předseda redakční rady. Právě během léta navštíví Ústecký kraj několik zajímavých hostů, které pan hejtman osobně přijme. Zdůraznil bych např. policejního prezidenta plk. Tomáše Tuhého nebo čínskou velvyslankyni v České republice Ma Kequing, která přijede dokonce na dvoudenní návštěvu našeho kraje. Hezké počasí také nahrává konání nejrůznějších slavností. Na mnohé z nich je pan hejtman zván jako čestný host. V červenci tak nebude chybět u oslav 600. výročí založení sklárny v Chřibské a v srpnu zase při oslavách 150 let dubské porcelánky v rámci Dubských slavností.
 
Mohlo by se tedy zdát, že v tak nabitém programu nezbude panu hejtmanovi žádný čas na zasloužený odpočinek. Ale to už je naše práce jako jeho servisu zorganizovat program tak, aby mohl strávit hezkou dovolenou se svými nejbližšími“. 
 
Zdroj: Český Metropol