Právě se nacházíte:

Jarní prázdniny

V sobotu 25. února začaly ústeckým školákům jarní prázdniny a jako obvykle jsme pro ně připravili program na celých devět dní, tedy až do neděle 5. března.  

Letošní akci provází téma kampaně Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) vyhlášené pro roky 2015/2017 s názvem „Let it Grow“, což by se dalo přeložit jako Nechme je růst. Kampaň je věnována lokální biodiverzitě, živočichům a zvířatům z našeho nejbližšího okolí. Myšlenkou je neškodit přírodě svým chováním, ať již přímo či v souvislosti s naším způsobem života (plýtvání vodou, nadměrná spotřeba energie, vytváření neseparovaného odpadu apod.).

V areálu je připraveno sedm stanovišť se soutěžemi a aktivitami, které si může vyzkoušet každý návštěvník. Jednotlivá stanoviště jsou umístěna ve všech pavilonech a opatřena vysvětlením úkolů, takže soutěž je „samoobslužná“. Během plnění úkolů se návštěvníci seznámí s živočichy, kteří žijí v jejich nejbližším okolí a vyzkouší si aktivity jako stopování šelem nebo entomologické určování druhu. Správné odpovědi či splnění úkolu si budou zapisovat do soutěžního tiketu a po jeho vyplnění (a samozřejmě po prohlídce areálu) jej odevzdají v pokladně zoo a obdrží sladkou odměnu. 

Měsíc březen je také přechodným obdobím mezi zimní a letní sezónou. Den se prodlužuje, takže zoo je otevřena o hodinu déle. Po stejnou dobu jsou přístupné i pavilony, ale areál zoologické zahrady lze opustit ještě hodinu po zavírací době. Nepatrně se mění vstupné, o 5 Kč pro děti a 10 Kč pro dospělé. Návštěvníci se mohou občerstvit v restauraci Savana, kterou naleznou ve spodní časti zoo.

http://www.zoousti.cz