Jiří Morštadt: Jednání s představiteli zahraniční firmy jsou úspěšná

K práci každého zastupitele patří průběžné skládání účtů svým voličům. Jiřího Morštadta, který je zastupitelem Ústeckého kraje i statutárního města Ústí nad Labem, kde je navíc předsedou finančního výboru, jsme se proto zeptali na aktivity uplynulých dnů. 

Co se vám podařilo z pozice zastupitele pro občany Ústeckého kraje udělat?

 
Na pozvání ředitele Azylového domu v Lovosicích jsem toto nové zařízení pro ženy a matky s dětmi osobně se svým týmem navštívil, abych zjistil, co jeho obyvatelé nejvíc potřebují. A hned jsem reagoval. Získal jsem finanční prostředky do fondu, ze kterého mohou nemajetné ženy v tísni uhradit denní poplatek ve výši 90 korun. Obyvatelkám Azylového domu jsem zajistil počítač nutný pro komunikaci při hledání zaměstnání. Společnost Inpeko věnovala obyvatelům potraviny do kuchyně.
 
Jaké byly vaše další aktivity?
 
Absolvoval jsem několik úspěšných jednání s představiteli zahraniční společnosti Asli Consultancy, která hledala v Evropě sídlo pro svůj nový závod. Podařilo se mi je přesvědčit, aby zvážili své působení v České republice, konkrétně v Průmyslové zóně Joseph na Mostecku. To by pro okres s nejvyšší nezaměstnaností v republice přineslo 50 nových míst a obživu pro stejný počet rodin. V tomto případě se jedná o práci v nejmodernějším agropodniku, kde se ekologicky čistou formou pěstuje velmi kvalitní zelenina. 
 
Kam budou směřovat vaše další kroky?
 
V době uzávěrky tohoto vydání jsem se připravoval na návštěvu věznice v Bělušicích na Lounsku a těšil jsem se i na setkání s kluky a děvčaty z dětského domova a také se seniory ve Šluknovském výběžku. Pro rychlou a efektivní komunikaci s občany jsem na Facebooku založil svoji pracovní stránku pod heslem Jiri Morstadt, zastupitel Ústeckého kraje, kde informuji o všech svých aktivitách. Budu rád za všechny podněty a připomínky občanů a předem za ně děkuji.