Jiří Morštadt podpoří rozvoj Ústeckého kraje

Zastupitel krajského města a předseda finančního výboru statutárního města Ústí nad Labem, ředitel vydavatelské skupiny Metropol Jiří Morštadt byl usnesením Rady Ústeckého kraje jmenován členem Komise pro regionální rozvoj. 

Po převzetí jmenovacího dekretu, stvrzeného podpisem hejtmana Oldřicha Bubeníčka, řekl nový člen Komise pro regionální rozvoj Rady Ústeckého kraje Jiří Morštadt, kde vidí priority své práce: „Dlouhodobě podporuji náš region a všechny obyvatele, kteří v něm žijí a pracují. Dosud jsem o to usiloval jako asistent senátora Jaroslava Doubravy, a proto věřím, že se mi na předchozí činnost podaří navázat i z pozice člena komise. Mým cílem bude především podpora rozvoje dopravní infrastruktury včetně dálniční sítě, pomoc při hledání a realizaci nových pracovních míst a také vyšší bezpečnost v našem regionu. Ústecký kraj si podle mého názoru zaslouží větší pozornost vlády i jednotlivých ministerstev a dynamičtější rozvoj v rámci České republiky“. 
 
Se svými náměty a připomínkami se mohou občané i instituce na nového člena Komise po regionální rozvoj Rady Ústeckého kraje Jiřího Morštadta obracet prostřednictvím e-mailové adresy: jiri@morstadt.cz.