Jiří Morštadt: Úspěšný rok 2013

V roce 2012 se udála v životě každého z nás řada věcí. Platí to i o politice. Ponechám stranou tu vrcholovou, která nám letos žádnou radost neudělala. Rád bych se stručně věnoval krajské a komunální, která je nám přirozeně blíž.

V říjnu občané demokraticky zvolili nová krajská zastupitelstva, usedli v nich „staří harcovníci“, ale také řada nováčků. Jsem jedním z nich a znovu děkuji všem voličům, kteří mi dali hlas. Od voleb uplynula velmi krátká doba, na jakékoliv hodnocení je brzy. I když je dnešní doba krajně uspěchaná, dopřejte nám, prosím, chvilku času. Potřebujeme ho k tomu, abychom pokračovali ve všem dobrém, co bylo v uplynulém období ve prospěch obyvatel Ústeckého kraje započato, a měli šanci přinést do života nové aspekty.

Politika je umění možného, bez občanské angažovanosti, empatie a tolerance se dobře dělat nedá. Tolik zkušeností už mám za dva a půl roku ze Zastupitelstva statutárního města Ústí nad Labem. I tady došlo ke změnám v řídících orgánech a i tady platí, že noví lidé ve vedení krajské metropole potřebují prostor, aby ukázali, co v nich je a o co jim jde. Jsme na jedné lodi, prosperita kraje i města se promítne do života každého z nás.
 
Přeji vám, ať je ten váš i vašich blízkých v roce 2013 zdravý, šťastný a úspěšný ve všem konání.