Jiří Paroubek z neznalosti šíří poplašné zprávy

Jiří Paroubek, poslanec za Ústecký kraj, se na své tiskové konferenci vyjadřoval k problematice likvidace ostravských lagun. Za zodpovědné označil také vedení Ústeckého kraje.

 

Opakovaně musíme upozornit na fakt, který by Jiří Paroubek jako dlouholetý politik měl dobře znát, a to že povolení pro skladování odpadu z lagun na skládce CELIO u Litvínova je věcí úředníků. Při správním řízení měl Krajský úřad Ústeckého kraje jediného partnera a tím byla společnost CELIO.
 
Odbor životního prostředí Krajského úřadu Ústeckého kraje v rámci správního řízení o změně integrovaného povolení CELIA využil všech zákonných možností a povolil změnu s tím, že stanovil velmi přísné podmínky pro skladování i jakost přepravovaného certifikovaného výrobku. Byl důsledně zajištěn systém vnějšího dohledu nad jakostí přepraveného výrobku a harmonogram jeho přepravy byl upraven tak, aby bylo možno při nesplnění závazných jakostních parametrů přepravu neprodleně ukončit. Integrované povolení řeší i množství, jaké smí být dovezeno. Zároveň musí být splněny všechny požadavky krajského úřadu a dotčených správních úřadů, směřující k eliminaci případných rizik spojených s dlouhodobým skladováním i přepravou tohoto výrobku na území Ústeckého kraje. Jednou z podmínek je pravidelný monitoring. Krajský úřad za účasti akreditované nezávislé laboratoře provádí pravidelně odběry a analýzy skladovaného odpadu. Na dodržování důsledně dohlíží krajský úřad ve spolupráci s dalšími orgány ochrany životního prostředí. Při splnění veškerých podmínek je ochrana životního prostředí v Ústeckém kraji zajištěna.
 
„Jiří Paroubek svými nekompetentními výroky nezodpovědně šíří poplašné zprávy,“ řekl Arno Fišera, náměstek hejtmanky. Dále doplnil: „Záležitost ostravských lagun řeší Vláda České republiky již od konce devadesátých let a Jiří Paroubek měl v roli premiéra možnost zasáhnout.“