Kraj se zavázal ke spolupráci s hospodářskou komorou

Rámcovou smlouvu o spolupráci mezi Ústeckým krajem a Krajskou hospodářskou komorou minulý týden podepsala hejtmanka Jana Vaňhová a předseda František Jochman. Smlouva včetně prováděcích dodatků navazuje na předchozí smluvní vztah z roku 2001, který bylo třeba aktualizovat.

Nová smlouva definuje konkrétní oblasti, ve kterých bude kraj s komorou spolupracovat, např. projekty, doprava či školství a vzdělávání. Cílem je zvýšit prosperitu kraje a zlepši jeho image.

„Krajská hospodářská komora je významné sdružení místních podnikatelů, které reprezentuje podnikatelské prostředí a má značný odborný potenciál, proto je pro Ústecký kraj důležitým partnerem pro řešení hospodářské problematiky regionu s vysokou nezaměstnaností. Naším cílem je snížit nezaměstnanost ve regionu do roku 2020 na celostátní průměr. Věřím, že i výsledky deklarované spolupráce nám k tomu napomohou,“ řekla při podpisu hejtmanka Vaňhová.

Předseda hospodářské komory František Jochman zmínil zejména spolupráci v oblasti vzdělávání. Již dnes kraj s komorou spolupracuje např. při oceňování absolventských prací či na Dobrém listu komory. Právě kvalita lidských zdrojů může být pro investory důležitým faktorem při výběru místa pro podnikání.