Lenka Simerská: Výplata má odrážet náš výkon, ne to, zda jsme ženy či muži

Tématu rovného odměňování žen a mužů a rovných příležitostí se socioložka Lenka Simerská profesionálně věnuje více jak 15 let. Celou tu dobu radí v soukromých firmách i veřejné sféře, jak nastavit férové pracovní podmínky a důstojné mzdy. Není totiž podle ní možné, abychom odpovědnost za výši odměny za práci přesunuli na uchazeče o ni, na jejich individuální schopnosti si vyjednat výhodné podmínky. 

„To není efektivní řešení problému nerovnoměrného odměňování žen. Správný zaměstnavatel by měl při odměňování postupovat podle jasných pravidel, které si sám předem stanoví a budou je všichni znát – jak ti, co ve firmě pracují, tak i ti, kteří se o práci v ní ucházejí. Měli by vědět, kolik za svou práci na dané pozici budou brát, jak mohou dosáhnout na vyšší odměny, jak mohou růst na kariérním žebříčku a s tím zvyšovat svou výplatu,“ říká Lenka Simerská, lídryně kandidátky Zelených v Ústeckém kraji s tím, že když to firmy udělají, budou pak moci jednoduše a “neprůstřelně” prokázat, proč bere jeden tolik a druhý jinak. Bude to dávat smysl všem a bude to jednoduše vykazatelné. V Česku momentálně rozdíl v platech a mzdách mužů a žen činí za celou ekonomiku v průměru 18,9 %. V jednotlivých odvětvích a věkových skupinách jsou pak rozdíly mnohdy daleko výraznější.

Dalším problémem, na který Lenka při své práci často naráží, jsou nižší důchody žen oproti mužům způsobené jednak tím, že ženy na čas kvůli péči o své děti vypadly z trhu práce, ale i tím, že často pracují v oborech, které jsou obecně nízko platově ohodnocené. A to právě proto, že v nich většinou pracují právě ženy. Typicky je to problém pro ženy pracující ve školství, zdravotnictví či sociální péči.

V tomto ohledu pak vidí Lenka Simerská jako velmi důležité nastavit u zaměstnavatelů podmínky, které ženám umožní třeba pracovat už na rodičovské dovolené a do budoucna dají možnost ženám vybalancovat práci s rodinným životem. Pomoci může například zavedení flexibilních úvazků, umožnění práce z domova, podpora mužů v otcovské roli a dostatek míst v kvalitních školkách.  

Takovýchto výrazných změn nelze dosáhnout bez politické podpory. Proto se Lenka Simerská rozhodla kandidovat v příštích volbách do Poslanecké sněmovny PČR. Najdete ji jako jedničku na kandidátce Zelených pro Ústecký kraj

Těmto tématům se Lenka Simerská věnovala i během svého vystoupení na 12. ročníku mezinárodní konference Equal Pay Day 2021, kterou každoročně pořádá veřejně prospěšná nezisková organizace Business & Professional Women CR. 

13. ročník konference se uskuteční ve dnech 8. až 10. dubna 2022 v Clarion Congress Hotel Prague.