Medaili ČEPS za zásluhy o bezpečnost získal příslušník HZS Ústeckého kraje.

Mjr. Bc. Tomáš Štěpánek - vedoucí oddělení integrovaného záchranného systému a řízení jednotek požární ochrany Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje byl jedním z těch, kteří ve čtvrtek 29. listopadu 2012 převzali při slavnostním aktu v Míčovně Pražského hradu medaili „Za zásluhy o bezpečnost ČEPS“. Česká energetická přenosová soustava a.s. (ČEPS) uděluje medaile jako výraz ocenění dlouhodobé příkladné spolupráce a uznání mimořádného přínosu pracovníků orgánů veřejné správy, samosprávy a příslušníků složek integrovaného záchranného systému, v oblasti zajištění bezpečnosti přenosové soustavy České republiky.

Mjr. Bc. Tomáš Štěpánek - vedoucí oddělení integrovaného záchranného systému a řízení jednotek požární ochrany Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje byl jedním z těch, kteří ve čtvrtek 29. listopadu 2012 převzali při slavnostním aktu v Míčovně Pražského hradu medaili „Za zásluhy o bezpečnost ČEPS“. 

Česká energetická přenosová soustava a.s. (ČEPS) uděluje medaile jako výraz ocenění dlouhodobé příkladné spolupráce a uznání mimořádného přínosu pracovníků orgánů veřejné správy, samosprávy a příslušníků složek integrovaného záchranného systému, v oblasti zajištění bezpečnosti přenosové soustavy České republiky.
 
Spolupráce Hasičského záchranného sboru ČR a ČEPS se odehrává převážně v rovině ochrany kritické infrastruktury. Společně se podílejí na tvorbě bezpečnostní strategie ČR, pořádají semináře, workshopy, cvičení. 
 
Jedním z klíčových problémů je například společný postup při řešení mimořádné události „blackoutu“ a zajištění dodávky energie subjektům (jak evropské tak národní) kritické infrastruktury.