Mezinárodní den živé přírody

Zoologická zahrada Ústí nad Labem se zapojila do prvního Mezinárodního dne živé přírody, který připadá na pondělí 3. března 2014 a který vyhlásila OSN u příležitosti dne přijetí konvence CITES (Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin) s cílem zvýšení povědomí o této problematice. 

Zoo nabízí v týdnu od pondělí 3. března do pátku 7. března studentům středních škol a žákům 8. a 9. ročníků základních škol výukový program s názvem Nekupujme si jejich životy. Jedná se o prezentaci dané problematiky, samostatnou práci s pracovními listy v areálu zoo a společné vyhodnocení včetně ukázky suvenýrů a pašovaných předmětů ze zvířat a rostlin. Třídní kolektivy, které si tento program objednají, mají vstupné do zoo zdarma, zaplatí si pouze výukový program 20 Kč/studenta/žáka.