Námětové cvičení požár v základní škole v obci Tisá.

V rámci přípravy jednotek a preventivně výchovné činnosti uspořádal Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje námětové cvičení v základní škole v obci Tisá, okres Ústí nad Labem. Požár měl vzniknout v kotelně, odkud se do prostor školy valil hustý kouř. 

Vedení školy evakuovalo všechny děti a zaměstnace a zároveň požár oznámilo linku tísňového volání. Krajské operační a informační středisko HZS k požáru vyslalo tři hasičské jednotky: jednotku HZS ÚK ze stanice Petrovice, dobrovolné jednotky z Tisé a Petrovic. Během evakuace bylo zjištěno, že čtyři děti chybí. Hasiči se ihned po přijezdu vydali v dýchacích přístrojích na průzkum, zraněné děti našli, vynesli z budovy a předali do péče Zdravotnické záchranné služby.
 
V rámci cvičení seznamovali příslušníci HZS z oddělení Ochrany obyvatelstva a Prevence žáky školy s problematikou v oblasti požární ochrany. Konkrétně, jak se chovat při požáru, jak se chránit, jak volat linku tísňového volání, jak používat přenosné hasicí přístroje.