Právě se nacházíte:

NAUČNÁ STEZKA STROMŮ

Ve čtvrtek 16. listopadu 2017 jsme slavnostně představili novinku, která se tentokrát týká říše rostlin. Bude sloužit nejen návštěvníkům zoo, ale i školním kolektivům v rámci jejich výuky. Najdou ji rozmístěnou v celém areálu zoologické zahrady.  

Naučná stezka stromů vznikla na základě komplexního dendrologického průzkumu provedeného v areálu zoo v roce 2016 a následné spolupráce s fundovaným dendrologem. Byla vytipována místa vhodná pro relaxaci a odpočinek, kde si návštěvníci zároveň budou moci vyzkoušet i různé aktivity či si prověřit svoje znalosti. Jedná se o sedm interaktivních stanovišť a 36 jmenovek k významným druhům stromů; při putování za dendrologickými zajímavostmi pomůže návštěvníkům speciální leták s mapkou, který si mohou vyzvednout v pokladně zoo. Cílovou skupinou naší zoo jsou rodiny s dětmi, které k nám přicházejí nejčastěji, ale stezka stromů je určena návštěvníkům všech věkových kategorií. Naším záměrem je seznámit příchozí s různými druhy stromů i keřů, které mohou spatřit během prohlídky zoologickou zahradou, neboť se nacházíme v překrásném prostředí plném vzrostlých stromů a dalších dřevin.

Z toho důvodu jsme využili výzvy Ústeckého kraje a připravili projekt „Naučná stezka stromů v Zoologické zahradě Ústí nad Labem“. Podařilo se nám získat finanční podporu, ale i metodickou pomoc od pracovníků ÚK. Navázali jsme spolupráci s firmou Lesní svět (www.lesnisvet.cz), která má ve svém mottu „Objevujte přírodu hravě“ a která již podobné stezky realizovala na různých místech České republiky. My jsme však chtěli využít prostředí zoologické zahrady i konkrétní stanoviště, takže sedm stojanů bylo speciálně vytvořeno pro naši zoo a návštěvníci se tak setkají s originálním provedením. Tímto děkujeme pracovníkům firmy Lesní svět za vstřícnost, ochotu a trpělivost při zpracování našich požadavků a připomínek :-).

Na jednotlivých stanovištích naší naučné stezky se návštěvníci mohou setkat se sedmi tematicky zaměřenými okruhy, které se týkají např. poznávání šišek jehličnatých stromů či plodů listnáčů. Na dendrofonu si mohou vyzkoušet, jak zní různé druhy dřev, mohou si osahat kůry vybraných stromů nebo si zahrát pexeso spojující stromy, listy a plody. U významných stromů v areálu zoo jsou umístěny menší cedulky, na kterých je uveden jejich popis, kresba některé části (list, plod…) a základní informace.

http://www.zoousti.cz