NEJLEPŠÍ STŘEDOŠKOLSKÝ STUDENT

Včera odpoledne proběhlo setkání v konferenčním sále Zastupitelstva Ústeckého kraje, hejtman Oldřich Bubeníček společně se svými spolupracovníky, členy Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva ÚK a partnery projektu Nejlepší středoškolský student 2015 a s mladými lidmi různých národností, kteří žijí v našem kraji.  

Jsou jimi Ema Novotná a Tereza Kudláčková z Ústí nad Labem, Josef Cicu ze Žatce, Roman Markelychev z Duchcova, Robert Jonathan Šimon z Litvínova, Klára Hromjaková z Vilémova a Zuzana Thao Ha Nguyen z Kadaně. Setkání se studenty bylo velmi příjemné a povzbudivé. Přejeme jim mnoho studijních úspěchů a hojnou budoucnost v Ústeckém kraji.

Děkujeme za podporu a spolupráci Ústeckému kraji, členům Výboru pro národnostní menšiny, partnerům, kteří věnovaly dary pro studenty a všem pomocným organizátorům.