Nezaměstnanost: Ústecký kraj svolal odbornou konferenci a připravuje komplexní akční plán

Odbornou konferenci na téma Podpora zaměstnanosti v Ústeckém kraji svolala hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová. Účastníky konference mimo jiné seznámila s nejnovější aktivitou Ústeckého kraje, kterou je již rozpracovaný akční plán Ústecký program zaměstnanosti 2020, jehož cílem je snížit míru nezaměstnanosti v Ústeckém kraji do konce roku 2020 na celorepublikový průměr. Akční plán bude hotov cca do měsíce s možností využití i pro další kraje.

„Účastníky dnešní konference jsem mimo jiné seznámila s již připravovaným záměrem rozšířit úspěšný krajský plán boje s nezaměstnaností o další oblasti s cílem vytvořit skutečně ucelený, komplexní a konkrétní akční plán označený Ústecký program zaměstnanosti 2020, s jehož pomocí chceme dosáhnout snížení míry nezaměstnanosti do osmy let na průměr ČR,“ poznamenala Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje.

Jak dále uvedla Ústecký kraj se i touto aktivitou pouští za hranici svých kompetencí a supluje roli vlády, která nebyla schopná za uplynulých dvacet let přijít s řešením, které by tento region zbavilo nelichotivého prvenství v počtu nezaměstnaných lidí. „Současná vláda nás nutí svým neakceschopným přístupem přebírat úkoly, které jsou zcela v její kompetenci. Pokud totiž tak neučiníme sami, zůstanou palčivé problémy naší společnosti bohužel neřešeny,“ doplnila Jana Vaňhová a připomněla jiný případ, kdy Ústecký kraj musel zastoupit roli sátu. Tím je rostoucí napětí v sociálně vyloučených lokalitách, kde Ústecký kraj místo vlády zpracoval potřebné legislativní změny označované jako Ústecký balíček, aby se konečně slušným občanům žilo v sousedství nepřizpůsobivé menšiny lépe.

Ústecký kraj chce i prostřednictvím akčního plánu Ústecký program zaměstnanosti 2020 upozorňovat a tlačit na vládu, aby konečně přistoupila k řešení nezaměstnanosti v tomto regionu. Požadavky na vládu bude jasně definovat připravovaná plán.

Hejtmanka rovněž upozornila na skutečnost, že se v posledních letech zejména realizací konkrétních kroků ze strany Ústeckého kraje (jako například - efektivní čerpání finančních prostředků u ROP Severozápad, zachování vlastních investic v rozpočtu kraje, dotační programy Ústeckého kraje, získávání nových investorů do průmyslové zóny Triangle, školní motivační programy a stipendia, propagace kraje nebo podpora místních producentů) podařilo snížit dramatický rozdíl mezi mírou nezaměstnanosti v Ústeckém kraji od republikového průměru. Zatímco například v roce 2007 byl Ústecký kraj 83 procent nad průměrem, loni to bylo již jen 50 procent (pozn. 100 % = republikový průměr).

„Vláda by si měla uvědomit, že svět je dnes jiný, než byl ještě před několika lety. Plně souhlasím s panem prezidentem Václavem Klausem, že Evropa je zahleděná do sebe a přitom nedělá dostatek pro posílení své konkurenceschopnosti, tedy udržení si své pozice jednoho ze světových ekonomických lídrů. A my jdeme ve stopách Evropy. To co dnes podceníme nebo pro větší konkurenceschopnost dokonce neuděláme, zítra již nedoženeme a svět na opozdilce nečeká. Dnes skutečně stojíme na křižovatce a musíme se postarat především sami o sebe,“ uzavřela hejtmanka.

Na odborné konferenci vystoupili zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Ministerstva průmyslu ČR, Úřadu práce v Ústí nad Labem, Svazu průmyslu a dopravy ČR, vládní agentury CzechInvest, Krajské hospodářské komory nebo významných zaměstnavatelů. Jejich konkrétní podněty a návrhy budou zapracována do akčního plánu Ústecký program zaměstnanosti 2020.