Noc kostelů na státních hradech a zámcích

V pátek 23. května se koná Noc kostelů. V celé České republice, ale též v Rakousku, Estonsku, na Slovensku a v části Polska a Maďarska budou zpřístupněny sakrální prostory v neobvyklý čas. Také některé kostely a kaple ve správě Národního památkového ústavu se na tuto noc otevřou návštěvníkům a nabídnou i speciální program. Unikátní příležitost bude například navštívit klášterní kostel v Doksanech, prohlédnout si Bibli Václava IV. na Křivoklátě, podniknout cestu do minulosti ve Velkém Březně nebo se setkat se svatým Prokopem v Sázavském klášteře.

Křivoklát – kaple Korunování Panny Marie
Interiéry kaple a gotických paláců slavnostně nasvícené svícemi; zpěv za doprovodu varhan a čtení ze starobylých svazků o patronu hradní kaple i zvonu sv. Zikmundovi, komentovaná prohlídka a veřejná prezentace prvního dílu faksimile unikátní Bible Václava IV.; po ukončení Noci kostelů dvě speciální noční prohlídky hradu, krovu kaple a zvonění na zvon Zikmund
19:30 a 20:30 Koncert v podání operní sopranistky Karolíny Žmolíkové (A. Vivaldi, G. F. Händel, A. Dvořák…)
20:00 Duchovní zamyšlení faráře Angela Scarana, otázky a odpovědi
20:45 Knihy z hradní knihovny – první presentace unikátního nálezu prvotisku ilustrované Knihy o vaření z roku 1488
 
Mnichovo Hradiště – kaple sv. Anny
17:30–19:00 Setkání dětských pěveckých sborů Zvonečky a Zvonky 
19:00–21:30 Večerní prohlídka prostor kostela Tří králů a kaple sv. Anny s hrobkou Albrechta z Valdštejna a lapidáriem barokních pískovcových soch 
 
Sázava – kostel sv. Prokopa 
18:00–19:00 Mše svatá
19:00–19:30 Nunc dimittis – latinská večerní modlitba v gregoriánském chorálu
19:30–20:30 Hledejte tajemství – poznávací program pro děti i zvídavé dospělé
20:30–20:45 Marie Jarešová – Varhanní koncert a zpěv
20:45–21:15 S Varhanicí o varhanách na kůru
21:15–23:00 Setkání se sv. Prokopem v kryptě – čtení ze staroslověnské legendy o sv. Prokopovi a modlitba se zpěvy
23:00–24:00 Chrám sv. Prokopa a klášterní kaple v nočním světle a tichu
 
Velké Březno – zaniklá kaple Nejsvětějšího srdce Ježíšova, rodinná hrobka Chotků
Pohled do minulosti zaniklé zámecké kaple ve Velkém Březně umožní fotografie umístěné na tehdejším stanovišti jejich autora. Též bude možné navštívit hraběcí hrobku a kostel sv. Václava ve Valtířově (komentované prohlídky a výstava)
 
Valeč – kostel Nejsvětější Trojice
21:00–23:00 Zámecký barokní kostel ozářený světlem svíček zve k rozjímání všechny poutníky
do 23 hodin je též možné si projít s lucernou zámek Valeč; zázemí zajišťuje Infocentrum a kavárna Prádelna
 
Doksany – kostel Narození Panny Marie 
Kostel se roku 1998 stal znovu centrem kláštera sester premonstrátek, proto je zde běžně omezen přístup návštěvníků. Noc kostelů tak nabízí unikátní možnost zažít kontemplativní atmosféru tohoto krásného prastarého místa.
17:00–20:00 Mše svatá, varhanní hudba a zpěv, komentované prohlídky