Noví autobusoví dopravci pro roky 2015 – 2024 vysoutěženi

V těchto dnech se završuje více jak dvouletý proces přípravy a soutěžení autobusových dopravců, kteří budou od roku 2015 po období 10 let zajišťovat služby v přepravě obyvatel a návštěvníků Ústeckého kraje na regionálních linkách. Stávajícím dopravcům končí smluvní vztah s krajem posledním dnem tohoto roku. Jedná se o zakázky v souhrnu 19,5 milionu km za rok po dobu 10 let a o soutěžení byl mezi dopravci veliký zájem.

Ústecký kraj je rozdělen na 15 soutěžených oblastí (z toho 1 byla soutěžena již v roce 2011) a 2 oblasti, které na základě dohody o spolupráci s městy zajišťují místní dopravní podniky. V letech 2013 a 2014 tak proběhlo 14 soutěží, které jsou až na 1 výjimku uzavřeny a vítězní dopravci již intenzivně pracují na přípravě zahájení provozu k 1.1.2015.
 
„Rozdělením na oblasti se daří nejen lépe organizovat nabídku odpovídající poptávce, ale také minimalizovat případné komplikace plynoucí z různých odvolání neúspěšných dopravců. To se mimochodem osvědčilo v praxi a ukázalo se, že pečlivá příprava veřejných zakázek byla provedena správně,“ řekl radní pro dopravu Jaroslav Komínek.
 
Neméně významným bonusem soutěžení jsou nabídnuté ceny, které jsou v průměru výrazně pod úrovní stávajících cen. Dnes je průměrná cena prokazatelné ztráty v linkové dopravě bez odečtení tržeb na úrovni 34,75 Kč / 1 km, nově od roku 2015 klesne na úroveň 26,07 Kč / 1 km. 
 
Pokud se potvrdí celkové úspory plynoucí z nových zakázek, otevírá se prostor pro možnou realizaci dalších projektů dopravního významu, které mohou zlepšit službu cestující veřejnosti, např. podpora výstavby přestupních terminálů nebo rozvoj zážitkové železnice na vybraných tratích.
 
Ústecký kraj musí nové dopravce vybírat podle pravidel Evropského společenství transparentním nediskriminačním způsobem ve veřejných soutěžích a na omezenou dobu. Celý proces je časově náročný a jeho počátky sahají již do roku 2012, kdy proběhla řada analýz předpokládaného vývoje poptávky po přepravě, a byl vytvořen dopravní koncept pro léta 2015-2024. Průběh soutěže a samotné vyhlášení výsledků byl náročný jak na tvorbu dopravního konceptu a kvalitativních požadavků zvyšujících úroveň služby, tak zejména na sladění s náročnými legislativními podmínkami.