OBJÍŽĎKA V CHABAŘOVICÍCH

Z důvodu rekonstrukce mostku u zastávky Chabařovice koupaliště dojde ve dnech 24. a 25. dubna 2013 k uzavření vozovky. Bude zrušena zastávka Chabařovice koupaliště a jako náhradní stanice bude sloužit zastávka Teplická nebo Chabařovice kostel.

Z důvodu rekonstrukce mostku u zastávky Chabařovice koupaliště dojde ve dnech 24. a 25. dubna 2013 k uzavření vozovky.

 
Bude zrušena zastávka Chabařovice koupaliště a jako náhradní stanice bude sloužit zastávka Teplická nebo Chabařovice kostel.
 
Zastávka Chabařovické strojírny bude v tomto období obsluhována pouze vybranými spoji, které zajistí návoz a odvoz zaměstnanců strojíren.
 
Umístění náhradní zastávky bude za křižovatkou u zastávky Chlumec přejezd ve směru do Chlumce.