Ohlédnutí za maturitami – jaká byla přezkumná řízení v jarním období školního roku 2011/2012

Žádost o přezkum výsledků státních maturit podalo ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje 485 studentů. Nejčastěji se jednalo o neúspěšné studenty, v několika případech však žádost podávali i úspěšní maturanti, kteří chtěli dosáhnout lepšího hodnocení. Vyřízení každé žádosti věnovali úředníci cca 2 hodiny času, průměrná úspěšnost žadatelů činila 6,76%.

„Chtěl bych poděkovat všem šestnácti úředníkům odboru školství krajského úřadu, kteří celou agendu zvládli v zákonných lhůtách, přestože žádostí o přezkum chodilo až 50 denně,“ řekl radní pro oblast školství Petr Jakubec.

První žádost v letošním roce přišla 15. května, největší množství potom v období od 11. do 20. června. Deset z nich bylo postoupeno jiným institucím (jiný kraj či ministerstvo). Nejvíce žádostí (412) se týkalo slohové práce z českého jazyka, úspěšných žadatelů bylo 31 (7,52%). Žadatelé o přezkum písemné práce z německého jazyka (42) nebyly úspěšní vůbec (0%), z 34 žádostí o přezkum písemné práce z anglického jazyka uspěly dvě (6,25%). Osm žádostí se týkalo přezkumu dvou předmětů současně.
 
„Oceňujeme spolupráci PhDr. Jarmily Nedvědové, tajemnice ředitele CERMATu, při zajištění aktualizace údajů o maturantech, kterým krajský úřad vyhověl. Jejich známka z písemné práce byla změněna a kvůli přijímacímu řízení na vysoké školy obdrželi opravená vysvědčení ve velmi krátké době po rozhodnutí krajského úřadu,“ doplnila Ludislava Poupalová z odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje.
 
Mezi žádostmi převažovaly ty „stažené z internetu“, v nichž byla nejčastěji napadána subjektivita hodnocení, a nedostatek údajů vypovídajících o důvodech hodnocení.  Žáci velmi silně postrádali konkrétně vyznačené chyby v písemných PRACÍCH (letos poprvé bylo hodnocení zaznamenáváno mimo písemné práce formou tabulky, na což žáci ze svých studií nebyli zvyklí).