Plán rozvoje zoo pro rok 2018-2035 byl schválen

Dne 16. prosince 2019 proběhlo na zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání o schválení Plánu rozvoje ústecké zoo, tzv. generelu zoo. Tento dokument navrhuje řešení pro budoucnost zoologické zahrady, a byl jako realistická a vhodná varianta oceněn i Evropskou asociací zoologických zahrad a akvárií.

Všichni přítomní zastupitelé hlasovali pro schválení generelu zoo na období 2018 až 2035. Současně zadali Radě města zajištění další oponentní expertní analýzy k posouzení vytvořeného generelu do 30. dubna 2020. Navíc schválili zřízení peněžního účelového fondu a případné čerpání úvěru, ze kterého budou moci být každoročně čerpány finanční prostředky na rozvoj zoo.

Jedná se o velký krok k záchraně naší zoo. Přislíbení finančních prostředků nám umožňuje podat zprávu do Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií, což je prvním krokem k navrácení plného členství v této mezinárodní organizaci. Nápomocný v realizaci nápravy nám bude i mentor z EAZA ředitel liberecké zoo MVDr. David Nejedlo. Současně se můžeme soustředit na dlouhodobé plány k využití potenciálu našeho areálu. Máme z tohoto rozhodnutí Zastupitelstva města radost a rádi bychom poděkovali všem hlasujícím.

https://www.zoousti.cz/

Foto ilustrační. Zdroj: pixabay.com