Prevence a systém se vyplatí - dokládají světové statistiky

Česká republika má jeden z vůbec nejnižších přímých podílů škod způsobených požáry na hrubém domácím produktu na světě.

Česká republika společně s více než dvacítkou nejvyspělejších států světa, pravidelně přispívá svými údaji do statistické ročenky požární ochrany vydávané World Fire Statistics Center (WFSC). Na základě statistických dat již dlouhodobě obsazuje ČR přední místa reprezentující vysokou úroveň požární ochrany. Například podle této ročenky WFSC má ČR jeden z vůbec nejnižších podílů přímých škod způsobených požáry na hrubém domácím produktu na světě. V rozmezí let 2006-2008 tvořily přímé požární škody v ČR 0,08 % HDP. Země jako USA (0,11 % HDP), Německo (0,13 % HDP) či Francie (0,20 % HDP) jsou ve srovnání s ČR daleko pozadu. Nízké přímé škody jsou jedním z důkazů, že systém požární prevence a rychlý dojezd jednotek požární ochrany na místo zásahu, výrazně minimalizují ztráty a škody na majetku.

„Jedním z možných důvodů nízkých přímých škod je například i to, že tyto země věnují značnou pozornost prevenci nebo mají zabezpečený včasný dojezd k požáru a tím minimalizují ztráty“. Zdroj: Statistická ročenka MV – generální ředitelství HZS ČR rok 2011

„Tato čísla nás samozřejmě velmi těší. Jsou důkazem toho, že požární prevence, jakož i celkově nastavená organizace HZS ČR se dlouhodobě vyplácí. Je proto nesmírně důležité v tomto trendu pokračovat“. Říká generální ředitel HZS ČR plk. Ing. Drahoslav Ryba

Rozpočtové škrty v oblasti prevence mohou ale tato příznivá čísla radikálně navýšit. Pokud bychom se totiž dostali například na úroveň Itálie nebo Nizozemska, bylo by číslo dvojnásobné.
V loňském roce byly škody na majetku způsobené požáry v České republice vyčísleny na přibližně 2,3 miliardy. Dvojnásobek by nás posunul na číslo přes 4 miliardy, což je pro srovnání necelý rozpočet HZS ČR na celý rok.

„Plně si uvědomuji, že snížení rozpočtu by se mohlo negativně odrazit v navýšení škod a snížení počtu uchráněných hodnot. Neustále proto hledáme cesty, jak dosáhnout toho, aby snížený rozpočet neměl na občany tak vážný dopad“ dodává k problému plk. Ryba

Odkaz na Word Fire Statistics Centre:

http://www.genevaassociation.org/Affiliated_Organizations/WFSC.aspx