PREVENTIVNÍ AKCE DEN PRO KAMIONY v rámci evropského týdne mobility

Krajské ředitelství Policie ČR,  dálniční oddělení Řehlovice ve spolupráci s organizací BESIP Ministerstva dopravy ČR a  odborem dopravy a silničního hospodářství  Krajského úřadu Ústeckého kraje pořádají  dne 17. září 2013 v době 9 – 15 hodin na 78. km dálnice D8 ve směru Ústí nad Labem - Dresden (odpočívka u ČS ESSO ) v rámci „Evropského týdne mobility“ a „Evropského dne bez aut“ již 3. ročník preventivní akce „DEN PRO KAMIONY“.

Preventivní akce bude zaměřena na dodržování používání  bezpečnostních pásů a zádržných systémů, dodržování povinností vyplývajících pro řidiče z mezinárodních dohod (Nařízení Rady EHS č. 561/2006 a Nařízení Rady EHS č.3821/1985) a dodržování povinností při přepravě nebezpečných nákladů (ADR). 
 
Vybraní  řidiči budou mít možnost  si vyzkoušet  simulátor nárazu a otočný simulátor, dále brýle simulující 1,5 promile alkoholu v krvi, proběhne preventivní  kontrola stavu a vybavenosti autolékárniček, hasicích přístrojů, bude nabídnuta možnost kontroly zraku.  Přítomni budou i pracovníci státního odborného dozoru (odbor dopravy a silničního hospodářství KÚÚK), kteří budou k dispozici pro odborné konzultace a dotazy řidičů. Akce se rovněž zúčastní příslušníci AUTOBAHN POLIZEI DRESDEN.