Primátor Josef Zikmund: Cítím radost a odpovědnost

Novým primátorem statutárního města Ústí nad Labem byl na ustavujícím zasedání zastupitelstva zvolen Josef Zikmund (hnutí ANO). Metropolu odpověděl na následující otázky.

Jaký máte pocit? Do jaké míry se v něm mísí zadostiučinění z vítězství ve volbách a zodpovědnost?
 
V současné době ve mně převládají dva pocity, radost a odpovědnost. Radost z toho, že se podařilo uzavřít koaliční smlouvu s partnerem, který je odborně zdatný a má stejné názory na to, jak řídit toto město, jako hnutí ANO. Můžeme se lišit v dílčích pohledech, jak postupovat, ale věřím, že se nám vždy podaří najít taková řešení, která budou přínosem pro občany města. Odpovědnost cítím za to, abychom dokázali splnit to, co jsme občanům slíbili. Máme jedinečnou příležitost to dokázat, protože na magistrátu má převahu koalice ANO a PRO! Ústí a na obvodech jsou starosty zástupci hnutí ANO. Je tedy pouze na nás, jak úspěšně toto město dokážeme řídit. 
 
Jaké kroky v křesle primátora jste podnikl jako první?
 
První den jsem se seznámil se všemi vedoucími odborů a přednesl jim svou představu o spolupráci. Vyjádřil jsem jim všem podporu, pokud se budou chovat jako profesionálové a pracovat čestně i odpovědně. To, co nebudu tolerovat, jsou lež, zatajování skutečností a snaha o osobní obohacování na úkor města. Když naleznu chvilku času, dělám „medvědáře“. Vedoucí odborů mě postupně představují všem svým spolupracovníkům. To bude probíhat delší dobu, protože zaměstnanců magistrátu je přibližně tolik, jako dní v roce.
 
Co očekáváte od týmu svých spolupracovníků?
 
Totéž, co od vedoucích odborů. Ovšem s tím, že jejich nasazení musí být větší. Každého z mých spolupracovníků nyní čeká, aby programové priority, které vyplývají z koaliční smlouvy, podrobně rozpracoval do programového prohlášení Rady města. Vedle toho již řeší nejaktuálnější úkoly a připravují do rady a zastupitelstva města první materiály. Mou povinností je dohlížet na plnění termínů a také na správnost navrhovaných řešení. Jsem totiž odpovědný za výsledky práce celého týmu.
 
A jaké máte úkoly pro úředníky na magistrátu?
 
Úředníci magistrátu musí plnit všechny úkoly, které vyplývají z jednotlivých zákonů o samostatné i přenesené působnosti. Věřím, že tuto úlohu dokáží bez problémů zvládnout. Jejich druhou povinností je připravovat podkladové materiály pro členy Rady města a zastupitele. Tady od nich očekávám nejenom odbornost, ale i ochotu hledat samostatně správná řešení tak, aby rada a zastupitelstvo mohly rozhodovat fundovaně a zodpovědně. V této oblasti možná někde narazíme na zažité stereotypy, a bude na jednotlivých členech rady, aby tento stav dokázali změnit. 
 
Co vzkazujete Ústečanům obecně a zvláště pro adventní čas a vánoční svátky? Jak je budete prožívat vy?
 
Chci poprosit občany města, aby nám dali čas na to prokázat, že jsme schopni toto město řídit dobře. Od počátku budeme vůči občanům otevření - v zásadních otázkách chceme znát jejich názor a budeme je proto vždy seznamovat s tím, co připravujeme, a rovněž s tím, jakých výsledků jsme dosáhli.
 
Období Vánoc je velice významné pro každého člověka. Většina z nás se zamýšlí nad tím, co v průběhu roku prožila a bilancuje úspěchy a neúspěchy, ale především se o Vánocích zamýšlíme nad jinými hodnotami, než jenom materiálními. Mám na mysli čestnost, pravdomluvnost, odpovědnost, čistotu veškerého jednání a lásku ke všem tvorům, především však k ostatním lidem. Měli bychom o těchto důležitých hodnotách pro život člověka nejenom přemýšlet, ale také se snažit podle nich žít. Toto je mé přání, které předávám všem občanům města Ústí nad Labem. Já budu Vánoce prožívat v kruhu své rodiny a největší radostí pro nás všechny je radost v očích našich vnoučat.
 
Ing. Josef Zikmund
 
Ústecký rodák (15. 3. 1950), absolvent ČVUT Praha, obor elektronické počítače, dříve personální ředitel a ředitel správy majetku akciové společnosti Severočeská plynárenská. S manželkou Hanou má dva syny a tři vnoučata. Oblíbená četba - v mládí přečetl všechny knihy edice Knihy odvahy a dobrodružství. V současné době čte převážně knihy, které se zabývají smyslem lidského života. Oblíbené jídlo - není vybíravý, ale největší radost mu udělá dobrá svíčková. Volný čas tráví na chalupě v Povrlech.