PROGRAM : říjen 2016 - Severočeské divadlo s.r.o.

2. neděle | 19.30 hod. | koncert zadáno
INFLAGRANTI
pořádá BOS, s. r. o.

3. pondělí | 19.00 hod. | koncert
4TET
pořádá Agentura Krach Praha
Vstupenky možno koupit v pobočkách sítě Ticketportal.

5. středa | 20.00 hod. | taneční divadlo s nahrávkou
A. Pešková:
CAFÉ AUSSIG
v prodeji pouze část vstupenek á 150 Kč bez slev

7. pátek | 19.00 hod. | balet 100–400 Kč + LM
P. I. Čajkovskij:
LABUTÍ JEZERO

9. neděle | 17.00 hod. | opera 100–400 Kč + LM
G. Verdi:
RIGOLETTO

10. pondělí | 19.00 hod. | koncert jednotné vstupné 290 Kč bez slev
THE TAP TAP
pořádá UJEP Ústí nad Labem
v prodeji omezený počet vstupenek.

14. pátek | 19.00 hod. | komická opera 100–400 Kč + P/1
W. A. Mozart:
ÚNOS ZE SERAILU p r e m i é r a

16. neděle | 15.00 hod. | interaktivní 50 a 100 Kč + RD/2
představení pro děti
PRASÁTKO PIGY
KOUZELNÝ KABARET
s Jirkou Hadašem

17. pondělí | 9.00 hod. | interaktivní zadáno pro školy
představení pro děti jednotné vstupné 50 Kč
PRASÁTKO PIGY 
KOUZELNÝ KABARET

17. pondělí | 19.00 hod. | muzikál 200–500 Kč
J. Brdečka, O. Lipský, J. Rychlík,
V. Hála, V. Blažek, P. Kopta,
A. Novák, K. Marek, A. Procházka:
LIMONÁDOVÝ JOE aneb KOŇSKÁ OPERA

18. úterý | 19.00 hod. | koncert 650–850 Kč bez slev
ve spolupráci s SDÚL
VIVALDIANNO 2016
– město zrcadel
VM-art production Příbram

23. neděle | 17.00 hod. | muzikál 100–400 Kč bez slev + N/1
R. Geri, D. Hevier:
FRIDA
Bratislavské hudební divadlo Gedur Bratislava

25. úterý | 19.00 hod. | koncert 100–400 Kč + A/1 + LM
SLAVNOSTNÍ KONCERT
– „Hvězdy na nebi české hudby“

26. středa | 10.00 hod. | taneční divadlo zadáno pro školy
s nahrávkou jednotné vstupné 50 Kč
A. Pešková: CAFÉ AUSSIG

27. čtvrtek | 19.00 hod. | opereta 100–400 Kč + LM
J. Offenbach:
KRÁSNÁ HELENA

30. neděle | 17.00 hod. | koncert 100–400 Kč + N/2 + LM
KONCERT VYBRANÝCH
ÚČASTNÍKŮ „BURZY
MLADÝCH ZPĚVÁKŮ 2016“
„Burzu mladých zpěváků 2016 pořádala Jednota hudebního divadla
za podpory Nadace Život umělce v Praze na scéně Státní opery