První mládě 2018 v ústecké zoo

Zoo se může pochlubit prvním mládětem, které se v novém roce 2018 narodilo, resp. vyklubalo z vajíčka. Navíc se jedná o unikátní odchov celoevropského významu, neboť podle údajů mezinárodní evidence www.species360.org jsou za posledních 12 měsíců známy pouze tři další zoologické zahrady v Evropě, které uvádějí rozmnožení tohoto druhu.  

Tím úspěšným zvířetem je korovec mexický. Naše zoo chová skupinu jednoho samce a dvou samic, zvířata jsme získali od soukromého chovatele v květnu roku 2013. Návštěvníci je mohou nalézt v přízemí pavilonu exotária, i když u nich momentálně probíhá zimování, což znamená, že je v expozici vypnuto výhřevné světlo a teplota je udržována mezi 16 a 18°C. Tento klidový režim zde panuje zhruba od poloviny prosince do konce února, je to vlastně součást stimulace k páření a kladení vajec. Stejně tak probíhala příprava i v loňském roce, ale když na konci července 2017 samice nakladly do připraveného substrátu vejce, bylo to trochu překvapením, neboť zvířata jsou ještě poměrně mladá. Snůška byla chovateli pečlivě sledována a vejce byla odebírána do inkubátoru. Postupně se ukazovalo, že pouze jedno z celkového počtu 16 kusů je oplozené, což je pravděpodobně způsobeno věkem zvířat a první snůškou. Mládě se začalo líhnout po 165 dnech inkubace a trvalo zhruba den, než se dostalo z vajíčka celé ven. Je životaschopné a zdravé, momentálně je umístěné v zázemí v menším teráriu, takže jej návštěvníci bohužel neuvidí. První týdny není potřeba předkládat žádnou potravu, neboť vstřebává živiny ze žloutkového váčku. Zhruba po 3-4 týdnech mu budou nabídnuta myší holátka, popř. vajíčko.

Naše zoo vystavovala tento druh, korovce mexického, již v roce 1986, samce jsme tehdy získali od soukromého chovatele. Od roku 1994 jsme chovali i skupinu korovců jedovatých, které jsme po dohodě v roce 2003 z chovatelských důvodů deponovali (= zapůjčili) do Zoo Jihlava. V té době se jednalo o velice vzácná zvířata a současným chovem obou druhů korovců se mohla pochlubit málokterá zoologická zahrada.

Největší zajímavostí těchto zvířat je to, že patří k několika málo jedovatým ještěrům na světě, u kterých se vyskytují jedové žlázy. Kromě obou druhů korovců je to ještě vzácný varanovec bornejský, který žije výhradně na severu Bornea, a podle posledních výzkumů se jako jedovatý uvádí i varan komodský. Jed korovci do rány nevstřikují jako jedovatí hadi, do těla kořisti jim stéká po mělce rýhovaných zubech spolu se slinami z ústní dutiny.

http://www.zoousti.cz