Pyrotechnika jako iniciátor požáru.

Ve dnech 23. - 24. 4. 2013. se konalo instrukčně metodické zaměstnání vyšetřovatelů požárů a jejich zástupců HZS Ústeckého kraje. Součástí zaměstnání byla ukázka civilní a vojenské pyrotechniky...

Ve dnech 23. - 24. 4. 2013. se konalo instrukčně metodické zaměstnání vyšetřovatelů požárů a jejich zástupců HZS Ústeckého kraje. Součástí zaměstnání byla ukázka civilní a vojenské pyrotechniky - nálezy stop a zbytkových částí po výbuchu na požářišti.

Sérii ukázek výbuchů a hoření ruzných látek provedla pro Hasičský záchranný sbor Policie České republiky na střelnici Sportovního klubu Policie v Nečichách na Lounsku.

Hasičtí vyšetřovatelé si procvičovali stanovený postup při nálezu podezřelého předmětu po použití nastraženého výbušného systému na místě požářiště. Na programu bylo několik ukázek iniciace civilní pyrotechniky a výbušných předmětů. 
 
Foto: Lukáš Marvan HZS ÚK