REKONSTRUKCE BAZÉNU TULEŇŮ OBECNÝCH V ZOO ÚSTÍ NAD LABEM

Ve čtvrtek 9. května byla v ústecké zoo zahájena rekonstrukce bazénu pro tuleně obecné. Investorem akce je Statutární město Ústí nad Labem, které poskytlo potřebné finanční prostředky. Stávající bazén prodělá řadu změn, které zlepší životní pohodu chovaných zvířat. Dojde k prohloubení bazénu, rozšíří se vodní plocha a tím se samozřejmě zvětší objem bazénu z 38 m3 na 135 m3. Touto změnou bude možno chovat i větší skupinu, přičemž je počítáno i s oddělovacím bazénem pro porody mláďat. S tím má ústecká zoo své zkušenosti, neboť v roce 2010 se zde narodilo historicky první mládě tuleně obecného nejen v historii zoo, ale zároveň se jednalo o první mládě v českých a slovenských zoologických zahradách.

Počítá se také s úpravou prostoru pro návštěvníky. Pro ty je určena jedna z předváděcích akcí zoo – krmení tuleňů. V letní sezóně se koná 2x denně a je doplněna komentářem chovatelů. Další nabídkou ústecké zoo je i možnost absolvovat zážitkový program, během kterého si zájemci mohou tuleně sami nakrmit přidělenou dávkou ryb. Bohužel, obě akce budou po dobu přestavby pozastaveny, protože oba tuleni, samec Junior a samice Mary, byli přestěhováni do vnitřního bazénu lachtanů. Návštěvníci je zde mohou pozorovat prosklenými průhledy buď nad nebo pod hladinou. Do svého zrekonstruovaného domova se opět vrátí na podzim letošního roku.

Zahájení rekonstrukce bazénu tuleňů obecných není jedinou akcí hrazenou ze schválené dotace. Z dalších důležitých investic, které budou v letošním roce provedeny, se jedná o zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci pavilonu orangutanů a pavilonu exotária, které jsou naplánovány na příští rok. Jako další bude např. dofinancování investiční akce u pavilonu slonů, rekonstrukce akvárií v přízemí pavilonu exotária, vybudování velkého stínidla pro návštěvníky u venkovních výběhů pro šelmy, vybudování bazénu pro jeřáby, uprava ubikace zoborožců a mnohé další.