Roadshow s Veronikou aneb Mise naděje pro děti z dětských domovů

Unikátní projekt plný naděje, radosti a šance na lepší budoucnost dětí bez vlastních domovů.  

Děti v dětských domovech mají často o skutečném životě za jejich branami jen zkreslené představy a jejich vstup do reálného života tak nemusí být vždy růžový. Po odchodu se většinou nedokáží osamostatnit a postupem času se ocitají na psychickém dně, bez domova a bez zaměstnání. Nevědí, na koho se obrátit a kdo jim je ochoten poskytnout pomocnou ruku.

Jejich cesta za seberealizací a osamostatněním se, však nemusí být trnitá. Stačí jen dostatečná informovanost a pomocná ruka, kterou k dětem bez rodinného zázemí vztahuje i nezisková organizace Nadání a dovednosti o.p.s., jež v dětech rozvíjí dovednosti a umožňuje jim najít si a udržet povolání, ve kterém mohou dát společnosti to nejlepší, co v nich je.

Za tímto účelem obecně prospěšná společnost také přichází s unikátním projektem Roadshow s Veronikou, jehož patronkou není nikdo jiný než Veronika Kašáková. Veřejně známá osobnost, jejíž cesta na vrchol také nebyla žádným peříčkem. I ona často vzpomíná na roky strávené v dětském domově a nejistotách, které se jí zmocnily po jeho opuštění. Proto se také rozhodla veřejně promluvit a upozornit děti z dětských domovů na realitu, která je venku čeká. Vzbudit v nich zájem a touhu se připravit na odchod z dětského domova a prožít plnohodnotný život.

V rámci Roadshow s Veronikou aneb Mise naděje pro děti z dětských domovů, Veronika v průběhu 3 let navštíví více než 140 domovů, ve kterých bude během interaktivních seminářů s dětmi besedovat o jejich budoucnosti a všem, co je čeká.

Posledním velkým cílem, který je celorepublikového rázu, je kvantitativní dotazníkové šetření, kdy budeme zkoumat úroveň informovanosti a znalostí v dětských domovech v krajích a republice jako takové. Takovýto výzkum v České republice ještě nemá obdoby.

Kontakt:
Linda Hurdová
ředitelka
T: +420 724 852 238
E: linda.hurdova@nadaniadovednosti.cz

Nadání a dovednosti je obecně prospěšná společnost, jejímž posláním je pomáhat sociálně znevýhodněným studentům a absolventům z dětských domovů a z pěstounské péče se správným výběrem studia a se vstupem na trh práce.