Sčítání ptáků na krmítku

O 5. a 6. ledna se naše zoo zúčastnila akce, kterou vyhlásila Česká společnost ornitologická pro nejširší veřejnost. Do pozorování a sčítání ptáků na krmítku se mohl zapojit každý jedinec či skupina (např. školní třída, klub, kroužek), tedy všichni, kdo v těchto měsících pomáhají zpěvnému ptactvu zimním přikrmováním.

V naší zoo se sčítání zhostil zoolog Pavel Král, který přilétnuvší ptáky pozoroval na dvou místech. Prvním je krmítko umístěné od listopadu loňského roku poblíž historického hrádku. Kromě nového krmítka, které zoologické zahradě věnovala obec Doubice, je na tomto místě i nově zbudovaná dřevěná pozorovatelna s obrázky několika druhů ptáků a dřevěná socha Heinricha Lumpeho. Toto, a ještě několik dalších dřevěných krmítek zhotovených dětmi z přírodovědného kroužku, má v tomto zimním období premiéru :-).

Pro sčítání ptáků stanovila Česká společnost ornitologická konkrétní pravidla. Akce byla vyhlášena od pátku 4. do neděle 6. ledna 2019 a v Česku se jednalo o první ročník, byť podobně sčítají v zimě stovky tisíc lidí v USA, Velké Británii, Irsku, Nizozemsku, Rakousku, Německu a v dalších zemích. Délka pozorování byla stanovena na minimálně jednu hodinu (mohlo být i více) a u každého druhu se zapisoval největší počet jedinců spatřených najednou. V zoo bylo pozorováno sedm druhů, konkrétně tři druhy sýkorek (koňadra, modřinka a babka), a dále přilétli brhlík lesní, kos černý a červenka obecná, vidět byl i strakapoud velký. Druhé krmítko je umístěné u objektu Na Vrstevnici patřící naší zoo na Mariánské skále, kde bylo kromě již zmíněných pozorováno ještě dalších šest druhů – stehlík obecný, dlask tlustozobý, zvonek zelený, strnad obecný, sojka obecná a v zimě vzácná pěvuška modrá.

Výsledky pozorování lze odesílat České ornitologické společnosti až do 15. ledna 2019, ale dosud se zapojilo téměř 12.000 pozorovatelů, kteří sledovali přes 8.700 míst. Co se týče druhového zastoupení, vede sýkora koňadra, která byla zaznamenána na 85,8% sčítacích míst. Následuje vrabec polní, vrabec domácí a sýkora modřinka. Celkem bylo v České republice pozorováno 143 druhů. Více informací na webu ČSO (www.birdlife.cz).

https://www.zoousti.cz