Sedm set korun ke každé vstupence z městského rozpočtu

Vedení města vyslovuje politování nad tím, že se pro nezodpovědný přístup ředitele a uměleckého šéfa Činoherního divadla města Ústí nad Labem o. p. s. nepodařilo obnovit divadelní provoz. Současně ujišťuje obyvatele města, že činohra v Ústí nad Labem bude zachována a bude jim v budoucnosti přinášet umělecké zážitky a potěšení.

Město Ústí nad Labem nabídlo představitelům divadla možnost získat pro rok 2014 v 1. výzvě grantovém řízení 8 000 000 Kč. O přidělení grantu mělo rozhodnout Zastupitelstvo již 3. března. Částka v této výši by znamenala, že ke každé prodané vstupence by město každému divákovi Činoherního divadla města Ústí nad Labem o. p. s. připlatilo 700 korun z městského rozpočtu.
 
Jedinou podmínkou bylo podání jednoduché žádosti o grant v termínu do 20. 2. 2014. Důvodem tohoto požadavku bylo, že v dnešní době již není možné poskytovat mnohamilionové částky z veřejných prostředků soukromému subjektu, aniž by bylo přesně stanoveno, na co jsou peníze určeny a jak bude jejich použití kontrolováno.
 
Správní rada Činoherního divadla města Ústí nad Labem o. p. s. opakovaně uložila řediteli Čepkovi, aby žádost o grant zpracoval a předložil, protože se jedná o jediný možný způsob, jak získat více než polovinu rozpočtu divadla z rozpočtu města.
 
Při návštěvě představitelů ministerstva kultury 18. 2. 2014 nabídlo město jako vstřícný krok k přidělenému grantu navíc bezplatný pronájem divadelní budovy (resp. roční příspěvek na nájemné ve výši 1 000 000 Kč) a smluvní zajištění financování ve výši 8 + 1 milion Kč na čtyři roky, tedy do roku 2017. Již dříve rada města rozhodla o snížení nájemného o 400 000 korun a posunutí splatnosti na konec čtvrtletí. 
 
Na základě vstřícného kroku města přislíbili zástupci divadla představitelům ministerstva, že žádost o grant podají a zajistí tak divadlu jistotu financování na čtyřleté období. Bohužel již za dvě hodiny po odjezdu náměstka ministra kultury jsme se dozvěděli z idnes.cz a z deniku.cz, že se vedení divadla rozhodlo žádost o dotaci nepodat.
 
Romana Macová