Senát vrátil zákon o ochraně ovzduší do poslanecké sněmovny

Senátoři jednoznačně podpořili, aby se novela zákona o ovzduší vrátila zpět k projednání do poslanecké sněmovny. Poslanci při svém původním hlasování k novele zákona totiž změnili vládní návrh tak, že by byl zrušen poplatek za znečišťování životního prostředí.

Proto se otevřeným dopisem k senátorům obrátil počátkem března jménem Ústeckého kraje náměstek hejtmanky Arno Fišera. Žádal v něm zástupce horní komory Parlamentu ČR, aby při svém hlasování k novele zákona o ovzduší dali svůj hlas původní verzi.

Původní návrh novely namísto poslanci navrženého rušení poplatků za znečišťování ovzduší počítal s výrazným růstem až do roku 2022 a s jejich spravedlivějším přerozdělováním do lokalit, které jsou průmyslovou produkcí nejpostiženější. „Z hlediska zdraví občanů a životního prostředí je pro Ústecký kraj nepřijatelné, aby vstoupil v platnost návrh schválení poslaneckou sněmovnou, který by naopak znečišťovatele od povinnosti platit poplatky dle úrovně znečišťování osvobodil,“ uvedl náměstek hejtmanky Ústeckého kraje Arno Fišera.

„Žádám Vás, vážené senátorky a senátoři, abyste podpořili původní vládní návrh zákona o ovzduší, který upravil a valorizoval poplatky za znečišťování ovzduší. Umožníte tak alespoň částečně řešit dlouhodobě nepříznivý stav ovzduší v Ústeckém kraji, ale i dalších postižených regionech. Snahou všech by mělo být motivovat znečišťovatele k co nejnižší produkci škodlivin. Odpuštěním poplatků by se Česká republika vydala proti celosvětovému trendu a stala by se oprávněným terčem kritiky jak Evropské unie, tak našich sousedů,“ obrátil se v dopise na senátory Arno Fišera.

Senátoři vrátili návrh novely zákona o ovzduší k dalšímu projednání poslancům se zahrnutím některých pozměňovacích návrhů, které však podstatu a smysl původního vládního návrhu zákona zachovávají. „Jsem rád, že hlas Ústeckého kraje byl senátory vyslyšen a uvítal bych, kdyby zvítězil zdravý rozum a racionální přístup k problematice znečišťování ovzduší při opakovaném projednávání novely zákona o ovzduší i mezi poslanci,“ uzavírá Arno Fišera.

Poplatek za znečištění ovzduší je jedním z významných vlastních příjmů Státního fondu životního prostředí České republiky. Tento fond je jedním ze základních ekonomických nástrojů k plnění závazků vyplývajících z mezinárodních úmluv o ochraně životního prostředí a k uskutečňování státní politiky životního prostředí. Z výnosů z poplatků jsou kofinancovány projekty Operačního programu Životní prostředí, ale také neméně důležité projekty z národních programů, které by nebylo možné podpořit z peněz Evropské unie.