SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY

Letošní slavnostní zahájení sezóny se ponese v duchu stodesátého výročí založení ptačí rezervace Heinricha Lumpeho. Právě tato rezervace se stala základem dnešní zoologické zahrady. Na návštěvníky čeká dobová hudba, která navodí atmosféru předválečného Ústí.  

Program dále pokračuje divadelním představením Divadla V pytli či ukázkou dobových kostýmů. Přítomna bude i živá socha představující zakladatele Heinricha Lumpeho, se kterým bude možné se vyfotografovat. V Zooškole Heinricha Lumpeho proběhne výstava o jeho životě a díle, včetně historických dobových artefaktů zapůjčených z Muzea města Ústí nad Labem, bude se zde promítat i nový cca 15 minutový dokument "Vítejte v ptačí říši". Pro nejmenší návštěvníky bude v areálu připravena výtvarná dílna a řada stanovišť plných her a soutěží. 

V neposlední řadě bude vyhlášen vítěz soutěže o nejvěrnějšího dvojníka pana Lumpeho, který si odnese poukaz na zážitkový program v ústecké zoo.

Každý, kdo přijde s dobovou pokrývkou hlavy jako je např. cylindr, buřinka, klobouk s květinami apod., získá při vstupu slevu 50%. Osoba v celém historickém kostýmu obdrží navíc ještě speciální dárek.

http://www.zoousti.cz