Společná žádost o zápis do UNESCO připravena k podání

Český ministr kultury Jiří Balvín a jeho saský protějšek, saský ministr vnitra Markus Ulbig, podepsali po víceleté intenzivní práci na Saském ministerstvu vnitra v Drážďanech společnou nominační dokumentaci německo-české žádosti o zápis na Seznam světového dědictví "Hornická kulturní krajina Erzgebirge/Krušnohoří". Podpisy obou ministrů byl učiněn poslední krok, který je nezbytný k předání společné žádosti o zápis na Seznam světového dědictví Výborem světového dědictví UNESCO.

Slavnostního aktu se na saském Ministerstvu vnitra zúčastnily i krajské delegace v čele s radními pro kulturu a památkovou péči, Jitkou Sachetovou z Ústeckého kraje a Olegem Kalašem z kraje Karlovarského. Zástupci obou krajů obdrželi po jednom výtisku kompletní nominační dokumentace, která bude koncem ledna tohoto roku německou stranou doručena do Centra světového dědictví v Paříži a originály Memoranda o porozumění mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.
 
Nominace je vynikajícím příkladem německo-české spolupráce a přispívá mimořádným způsobem k dobrému sousedství obou národů a regionů. Území světového dědictví zahrnuje na saské straně Krušných hor 37 elementů sestávajících ze 79 dílčích komponent s cca 500 jednotlivými objekty. Na české straně je doplněno šesti dílčími komponenty s 23 objekty. Ústecký kraj v tomto mezinárodním projektu reprezentuje hornická kulturní krajina Krupka, oblast vrchu Mědník a vápenka v Háji u Loučné pod Klínovcem.
 
Připravil: Adam Šrejber, KP