Společnost CPI Reality přispěla dětem z Paprsku na ozdravný pobyt

Veliká radost zavládla mezi dětmi Základní školy Paprsek ve Vojnovičově ulici v Ústí nad Labem, když je ve středu 16. dubna přišel pozdravit Josef Štolba ze společnosti Czech Property Investments.  V rukou držel certifikát na 20 tisíc korun, který předal ředitelce ZŠ Janě Linhartové. 

Na co škola peníze použije? Děti spontánně odpověděly, že na dovolenou, na kterou se už teď moc těší. „Je to tak, díky finančnímu příspěvku od CPI Reality bude moci odjet všech 62 žáků z pěti speciálních tříd I. stupně základní školy, ve kterých se vzdělávají děti s postižením, i jejich početný, nicméně nutný doprovod – učitelka, asistentky, lékař - na týdenní ozdravný pobyt do Opárenského údolí. Pro žáky to bude vítaná změna. Budou v přírodě, výuka bude jiná, než ve škole, a tak je to pro ně svým způsobem opravdu dovolená,“ říká ředitelka Jana Linhartová. 
 
Je na místě podotknout, že Josefa Štolbu neviděly děti poprvé. Jeho manželka Jana je na škole třídní učitelkou, a tak dobře ví, že práce s handicapovanými školáky vyžaduje od všech dospělých velké úsilí. Zároveň ale přináší radost, když se práce daří a děti rostou svými znalostmi a dovednostmi před očima. Sám Josef Štolba skromně dodává: „Je to skvělý pocit, když vidíte, jak se děti na školu v přírodě těší. Jsem rád, že díky našemu příspěvku si ji budou moci dopřát opravdu všichni, včetně těch ze sociálně slabších rodin.“ Skupina CPI Group nejen prostřednictvím společnosti CPI Reality dlouhodobě pomáhá těm, kteří neměli v životě třeba takové štěstí, anebo je osud příliš nešetřil.
 
Na snímku zprava: Jana Linhartová, ředitelka ZŠ Vojnovičova v Ústí nad Labem, Josef Štolba za společnost CPI Reality, třídní učitelka 2. C Jana Štolbová a Jiří Morštadt, ústecký zastupitel a ředitel vydavatelství Metropol, které rádo ve svých tištěných i elektronických médiích zveřejňuje dobré skutky. 
 
Text a foto: Metropol