Střední odborná škola a učiliště v Podbořanech ušetří za teplo

Na SOŠ a SOU Podbořany, příspěvkové organizaci Ústeckého kraje, byla slavnostně ukončena rekonstrukce, která trvala téměř dva roky. Stavební práce zahrnuly především zateplení všech objektů a modernizaci kotelny. Tím škola ušetří na výdajích za teplo. Veškeré náklady na rekonstrukci platil ze svého rozpočtu Ústecký kraj. Na ceremoniálu nechyběli krajští představitelé.

„Jsem rád, že se scházíme při tak slavnostní příležitosti. Ústecký kraj podporuje své střední školy, jejich rozvoj a modernizaci. Školství patří mezi naše priority. Záleží nám proto na tom, aby se žáci vzdělávali v kvalitním prostředí,“ řekl v úvodu radní pro oblast školství, mládeže a sportu Petr Jakubec. 

Po slavnostním přestřižení pásky následovala prohlídka areálu. SOŠ a SOU Podbořany, která získala certifikát Páteřní škola Ústeckého kraje, momentálně navštěvuje zhruba 740 žáků, což je maximální kapacita. „Přál bych si, aby pokračovala výborná spolupráce Ústeckého kraje se školou i městem Podbořany,“ doplnil krajský zastupitel a předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZÚK Oldřich Bubeníček. Podbořanská škola je zařízení s dlouhodobou tradicí. Vytváří důležité vzdělávací centrum pro žáky nejen v Ústeckém, ale i v Karlovarském kraji. 
 
Náklady na rekonstrukci se vyšplhaly na téměř 60 milionů korun. Zhotovitelem stavby byla společnost Stavby holding cz a.s. Praha. Kromě zateplení stěn a střech a výměnu kotlů se myslelo také například  na nové dveře, vrata, hromosvody a klempířské prvky.