Taktické cvičení Únik ropných produktů na vodní hladinu – stavba norných stěn na řece Labi.

Dne 13. 10. 2012 proběhlo ve Hřensku taktické cvičení, při němž byl předstírán únik nafty při přečerpávání pohonných hmot v překladišti v Děčíně Loubí. Unikly asi tři tuny motorové nafty. Jednotky za pomoci motorových člunů instalovaly na řeku Labe, na soutoku se Suchou Kamenicí ve Hřensku, dvě norné stěny. 

Dne 13. 10. 2012 proběhlo ve Hřensku taktické cvičení, při němž byl předstírán únik nafty při přečerpávání pohonných hmot v překladišti v Děčíně Loubí. Unikly asi tři tuny motorové nafty.

Jednotky za pomoci motorových člunů instalovaly na řeku Labe, na soutoku se Suchou Kamenicí ve Hřensku, dvě norné stěny. Jednu na právém přehu Labe v České republice, která sloužila k zachycení uniklé nafty, jejímu přiblížení ke břehu a jímání. Druhou na levém břehu Labe v Spolkové republice Německo,  která sloužila k usměrnění proudění nafty na vodní hladině.
 
Cvičení se zúčastnila jednotka HZS Ústeckého kraje ze stanice Děčín, dobrovolné jednotky z Horního Žlebu a Hřenska, Policie ČR – Poříční oddělení, Povodí Labe s.p., jednotka FF Bad Schandau SRN, FF  Reinhardtsdorf – Schona SRN, THW Pirna SRN, Policie SRN – Poříční oddělení.