Ústecký kraj dokončí akční plán k OP VK o několik dní dříve

Po dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pracuje Ústecký kraj intenzivně na akčním plánu, na jehož základě by měly být obnoveny platby v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Proti původnímu předpokladu kraj práci na plánu urychlil a po páteční plánované konzultaci na ministerstvu dokončí a odevzdá akční plán o několik dní dříve, a to nejpozději do konce července. 

„Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost patří mezi zásadní programy, které významně napomáhají zlepšovat vzdělanost v našem kraji. Z různých analýz a studií máme potvrzeno, že kvalitnější a vyšší vzdělání občanů je jednou z cest při řešení vysoké míry nezaměstnanosti v Ústeckém kraji. To si plně uvědomujeme a je dobře, že patříme k nejaktivnějším krajům v tomto operačním programu. Proto se také snažíme o co nejrychlejší obnovení plateb z ministerstva školství,“ uvedl Pavel Kouda, náměstek hejtmanky Ústeckého kraje. 

Hlavním závěrem schůzky mezi zástupci Ústeckého kraje a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ze dne 18. července 2012 je vzájemná shoda na co nejrychlejším obnovení plateb v rámci OP VK od ministerstva směrem ke kraji, a to na základě konkrétního akčního plánu, který bude obsahovat i úpravu kontrolních mechanizmů. K úplnému obnovení ministerských plateb by mohlo dojít již v průběhu září. Pro příjemce dotací se v současné době nic nemění, neboť Ústecký kraj má dostatek finančních prostředků, aby v mezidobí bez ministerských finančních prostředků mohl plně uspokojovat potřeby žadatelů.
 
V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Ústeckém kraji bylo dosud rozděleno 1,2 miliardy Kč (vyčleněno cca 1,4 miliardy Kč), což představuje do této chvíle 171 schválených projektů. Dosud bylo do programu celkem předloženo 607 žádostí o dotaci s požadovanou částkou 3,7 miliardy Kč. OPVK dosud podpořil více než 55 tisíc žáků, a pedagogů a v jeho rámci bylo vytvořeno přes 500 nových výstupů - vzdělávacích programů, kurzů a vzdělávacích aktivit.