Ústecký kraj jednal s Moravskoslezským o Paktu zaměstnanosti

Financování Paktu zaměstnanosti bylo hlavním tématem jednání mezi Ústeckým a Moravskoslezským krajem, které chtějí společně získat prostředky na své aktivity z připravovaných operačních programů na období 2014 – 2020. Ústecký kraj zastupoval radní pro bezpečnost a sociální věci Martin Klika. 

Za Moravskoslezský kraj se jednání zúčastnil hejtman Miroslav Novák a nechyběli ani představitelé Krajské hospodářské komory a Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje. 
 
Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje vzniknul letos v březnu. Jeho hlavním strategickým cílem je zvýšit konkurenceschopnost a zaměstnanost Ústeckého kraje na průměrnou míru těchto ukazatelů ve srovnání s ostatními kraji České republiky, a to do roku 2020. 
 
Nástrojem k dosažení tohoto cíle jsou tyto definované priority: 
Trh práce a zaměstnanost
Vzdělávání a konkurenceschopnost
Společenská odpovědnost firem
Sociální oblast a rovné příležitosti 
Podpora průmyslového regionu
 
Všichni přítomní se shodli, že otázka zaměstnanosti a konkurenceschopnosti obou krajů je zásadní pro jejich budoucí ekonomický rozvoj. 
 
„Dohodli jsme se na společném postupu obou krajů v otázce ukotvení finančních zdrojů v operačních programech programovacího období 2014 - 2020 pro financování aktivit Paktů zaměstnanosti.  Dále jsme se shodli na uspořádání odborné tematické konference na téma Pakty zaměstnanosti, která by se měla uskutečnit na podzim letošního roku v Ústí nad Labem. Určená bude pro firmy, neziskové organizace, města i obce Ústeckého kraje,“ řekl Martin Klika.