Ústecký kraj našel cestu, jak pomoci mládežnickému sportu

Unikátní, v České republice zatím ojedinělý projekt, se po roce společné práce podařil Odboru školství, mládeže a sportu Ústeckého kraje a osmi sportovním klubům, kterým jde o kvalitní zázemí pro výchovu mladé generace. Dnes představitelé obou stran podepsali smlouvy na období 2014 – 2016. Ještě v letošním roce získají od kraje na rozvoj mládežnického sportu 15 milionů korun. 

Kluby se dokázaly společně dohodnout a Zastupitelstvu Ústeckého kraje předložit „Koncepci financování sportů s širokou mládežnickou základnou pro léta 2014 – 2016. V čem projekt spočívá?  Vzhledem k tomu, že peněz na financování sportovního vyžití dětí a mládeže se kvůli úbytku sponzorů obecně nedostává, poskytuje tento společný, již schválený projekt, stabilizaci mládežnického sportovního prostředí v kraji, zaručuje dlouhodobou koncepční práci s mládeží v kolektivních sportech v regionu, což nikoli v poslední řadě, pozitivně ovlivní prevenci sociálně patologických jevů. 
 
Koncepce projektu je zcela transparentní, finanční prostředky přidělené Ústeckým krajem, jsou účelově vázané pro mládežnický sport. Jedna třetina půjde na provozní náklady klubu na mládežnickou složku, další třetina na osobní náklady v klubu související s mládežnickou činností a poslední třetina na podporu mládežnického hnutí příslušného odvětví v kraji pro chlapce a dívky ve věku do dvaceti let. Kluby se zároveň zřekly možnosti žádat o podporu v rámci dalších dotačních titulů. Z celkové částky 15 milionů Kč získají sportovní kluby peníze u rozpočtu Ústeckého kraje podle předem dohodnutého vzorce.  
 
A kterých klubů s moudrým vedením se to týká? Kromě již zmíněného Fotbalového klubu Teplice  (I. Gambrinus liga) hokejových klubů JC VERVA Litvínov a HC Piráti Chomutov ( Tipsport extraliga),  dále sálových sportů basketbalových klubů Děčín a Sluneta Ústí nad Labem (oba Mattoni NBL), Sportovního klubu Volejbal Ústí nad Labem (UNIQA Extraliga mužů), Házenkářského klubu Lovosice (Tipgames extraliga házená) a DHK Most (Whil Extraliga), tedy osmi divácky nejsledovanějších a nejúspěšnějších regionálních sportovních klubů Ústeckého kraje. Ten se tak stal oficiálním Partnerem mládežnického sportu na severu Čech a může být vzorem pro ostatní kraje v republice. Poděkování patří nejen „vyjednavačům“ jednotlivých klubů, kteří nehleděli na vlastní sobecké zájmy a lobbing, ale zejména představitelům Ústeckého kraje v čele s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem i zastupitelům.  Tohle je určitě správná a jak je vidět i schůdná cesta, jak řešit sportovní i společenskou výchovu mladé generace a zároveň příklad pro ostatní kraje v České republice. Klobouk dolů, palec nahoru!
 
Text a foto: Metropol